Thursday, January 8, 2015

~~.. තරු අතකුරෙන් ලියනෙමි මලපත නුඹට..~~

   තරු අතකුරෙන් ලියනෙමි මලපත නුඹට

(ප්‍රියා විසින් රණදේව වෙත ලියයි )

1.
යන්තම් තදයි මා හද තව සොවින.........බර
ඉන් මා සිටිමි දිවි සුසුමන් විවර..............කර
පෙන්නා ලොවට තුටු මල හද සමග......නර
මන් ලොව මැරෙමි අදරක් නැති හදින....බර


2.
විරුවෙක් වෙලා බොරු සිල් පෙන්නා....පෙමට
නරුමැති සිතුම් සඟවා ආලෙන............මෙමට
කෙරු දිවි ළඳක සුන් ලොබ රාගෙන්...ලොලට
තරු අතකුරෙන් ලියනෙමි මලපත..........නුඹට 3.
සඳකැන් නොදුටු ගැබරෙහි දුර පසම.....වෙලා
රඳවා තනිව තරු මල් නිසලවම..............බලා
ළඳකගේ අහිමි පෙම වෙත උණු කඳුළු....සලා
රඳවයි දෙනෙත් මුදු වියපත් හදම............පලා 


4.
මල් මත මගේ රුව නිතරම.........පෙනෙනවලු
මල් උයනෙහිම සිහිනයෙ,අප...........දකිනවලු
පුන්සඳ නිතර මගෙ මුව එහි.............අබනවලු
රන්කඳ නුඹේ මේවා දැන්.............සොයනවලු


5.
දිවි දුර යන්න යැයි නගරය වෙතට.............ගියා
පිවිතුරු පෙමට එලබිනි කෙනෙහෙළිය......ලියා
සවිමත් කමෙහි බල මත පෙම දෙනෙත....පියා
දිවියෙහි අදුර දුටුවා  සුකුමැලිය...............ප්‍රියා


6.
එනවා කීවා හෙට,හෙට තව ළඟ...........නැද්ද
යනවා කීවා රට වට මා හා.....................පද්ද
රණදේවයනි ඔය ලොව බොරු හා........නැද්ද
යන ඔය මගෙහි වෙනකෙක් හමුවී..........වද්ද


7.
මින්දද රැඟුම් මත පෙම් ලිය දහර..........හොවා
රන් කම් පලස් මත මා ගත සිසිල...........කවා
සුන්දර මගේ මුව පෙම් සුව ගඟුල...........මවා
ඇන්දූවා නොවෙද බොරු පෙම් තුටින.....දවා


8.
නන් සුර වදන් වැව් තාවුල මතදි..........දොඩා
පෙන්නා බොළඳ ,සිත පෑරෙන පරිදි........අඩා
සුන්කර මගේ දිවි යව්වන කලම............කඩා
දැන් ඔහෙ විමන් මත ඔබ සුර ලියන්......වඩා


9.
සීලය මවා පෙන්නා මා සිත.................පුරන
රෑ යම දැනුනි වග නුඹ මත්පැන්..........පෙරන
ඒ වුවත් සිටිය මම නුඹ හා.................පෙමින
මේවා පව් කම්ය තිරිසන් පල...........ගෙනෙන


10.
යන විට තිබුන මුව නුඹ පිරි කපටි.............පිරි
මම නොසැලකිමි එතරම් සොව මතෙහි...දැරි
යන ගමනටම සුබ සිරි මුලු හදම..............පිරි
පුද දුන්නා සකල දෙව් හට හදින............මැරි


11.
රන් සඳ එලියෙ තනියම සොව..........දරාගෙන
මන් හැඩුවා නිතර රැය නිදි...............මරාගෙන
ලංවී මැවුණු ඔය රුව තව.................මවාගෙන
ඉන් ලැබුනේ මෙයද තනිකම...........වඩාගෙන


12.
සුර අගනක්ය මා කියමින් සවන...............පුරා
සුර ලොව සැපය දෙමි යැයි සිත බොළඳ...කරා
දරදඬු සිතින් මා දිවි  මුලු සතුට ..............පෙරා
නරයෙක් විලස හැරදා  මා දුකෙහි............ වරා


13.
එක එක වැටුණු නිතරම උණු කඳුළු......පොදී
එකවුවොත් ගඟකි යන සමුදුරට..............ඇදී
ලත් මා දෛවයද මේ උපතෙදීම............බැඳී
සිත් නුඹ එපා තව යෙන නිරයටම............සිදී


14.
කුමටද තිරිසනුන් පෙම අණසකින්........වෙලා
මම ඉමි කුමරු සුර යම් එනතුරුම...........බලා
දිනකදි නුඹත් මැද රන් මකරන්ද............උලා
යනවා අතින ඔහු හා දිවි ගඟුල...............බලා


15.
සක් රජු කියා සිතුවද රණදේව................නම
සක්කරයා වුවද දනි නුඹ අපත................කම
දෙව් රජු මගේ අත ගෙන ලොව වෙතට....අම
යන්නට ලඟම එනවා අසු පිටම...............තම


16.
යනවිට මා එවිට නුඹ සිත..............කැළබේවී
කල කම් පලය යැයි ඔය සිත..........ලතවෙවී
එනමුදු ප්‍රියා නුබෙ, මුදු පෙමෙහිම.........නෑවී
දෙව් දිවි මගෙහි සුර කුමරුන් හා...........යාවී


17.
කල කම් පව්ය නුඹ නිති යන ලෙසම.....අපා
යලි අප මෙලෙස අසරණ කරවන්ට......එපා
වරදට යොමුව නර තිරිසන් විලස........දෙපා
ඔබෙ ඔය නමට කැත කුණු තවරන්න...එපා


18.
දිනකදි ඔබෙත් සුරගන මුණ ගැහෙනු.....ඇත
සනසා ඇයව මුදු පෙම නුඹ පුදනු.........ඇත
තව මට බැරිය දැරුමට අන් අයගෙ......ලත
මගෙ සිත දැඩියි මේ අප ආලයෙහි.....තිත

No comments:

Post a Comment