Sunday, March 15, 2015

ලෝකය බිහිකළ මවුනි මගේසඳ දිය සිසිල ගෙන දරුනගෙ මුහුණු..........දොවා
සෙනෙහස් විලෙහි සුපියුම් සුසුවඳම.............කවා
මා රජ කරන්නට දහදිය මුගුරු.....................දවා
අම්මා ගැන ගොතමි කව දිවි සුසුම...........හොවා


දස මස කුසෙහි හොවමින් දුක් ගිනි..........මතෙහි
මුලු දිවි කර තබා ගත වියවුල්..................විලෙහි
බර දුනු අවිද පටලා සියුමැලි....................අතෙහි
කඳුලින් දිනුම සෙව්වා බලයෙනි...........ලෙයෙහි


සයුරක් තරම් විදිමින් තද දුක්....................ගින්න
පවුරක් වෙමින් දිවි බර උහුලා..................ගන්න
සවියත් ඔවා දී මට හරි මග.......................යන්න
කඳුලක් නොවිණි ආ මග මවගෙන්............දුන්න


මා දිවි සදන්නට නින්දා..........................දැරුවාය 
මා කුස පිරෙන්නට බඩගිනි....................දැරුවාය
මා ලොව මවන්නට රෑ නිදි.....................වැරුවාය
මා රජ කරන්නට පෙරුමන්....................පිරුවාය


ගොරවන විදුලි කොටවන රුදු රැය.............වලදී
ලැම වෙත තදකරන් මා සැනසුම................දිරිදී
පිරිමැද සෙමින හිස වැටි කදුලැලි...............පිසදී
වහලක් වුනා නුඹ කැඩි වහලට..................පිටදී


කලුවර රැඳුනු දිවිතර දිරියෙන්...................දිව්වා
කලුවර නොවන දිවි මා වෙනුවෙන්........සෙව්වා
ලද දිවි ලෙයද මස් දරු වෙනුවෙන්.........ගෙව්වා
දරනා කිරුළු පුතු මතු සිහිනෙන්.............මැව්වා


දුන් දිවි කොහොම මම රන් මිල...........කරන්නට
පෙන්වූ දිවිය යමි නුඹ රජ....................කරන්නට
ඉඩ නැත තවත් මා වෙනුවෙන්.............හඩන්නට
අම්මේ මගෙත් පින් බුදු බව.................ලබන්නට                                                                                                                                                                          
  

Friday, March 13, 2015

ප්‍රියාගේ වැනුම් (5)

http://chamanijks.blogspot.com/2015/01/blog-post_61.html
http://chamanijks.blogspot.com/2015/01/blog-post_23.html


සිහිනෙන් දකිමි කඩවුණු පැතුමන්..........දරුණු
හෙට ගැන සිතමි බොදවුණු සිතකින්....කැඩුණු
තනිකම ඔදවඩා දින පැය වල................රැදුණු
අමතක කරනු බැහැ නුඹ මතකය........ගෙවුණු                                                                
 

                                                                      
දින  පැය කෙමෙන් මට හොර රහසෙම..ගෙවිනි
කදමලු පිටින් සුර මන්දිර හද...................ඇදිනි
අතැගිලි නික්මි ඔය සුරතින් මට..........නොදැනි
නුඹ ඇය සමග අත් අල්ලාගෙන.............ඇදිනි
Saturday, March 7, 2015

බොඩිමේ ගී..
වක් කර දිවිය පෙරනට ඉදිරිය.....................සුවට
දුක් ගිනි පුරුදු වී නිති ගෙවෙනා..................කලට
දික් කර දෑත හිනැහෙන දුර සැප...............වෙතට
මක් කරනමිද අප පූරුවෙ කල....................පවට


කන්නට කොහිද කුස වෙත එය........දැනෙන්නට
බොන්නට කොහිද විස ඇති දිය.....නොවෙන්නට
යන්නට මගක් නැත වෙන දිවි..............හබන්නට
අම්මට කෙලෙස මේ දුක මම..............කියන්නට


උදයේ සිටම රෑ තෙක් දිවි සවි.................සොයමි
පහසේ මුදු නොවූ සිප් දිය ඔරු....................පදිමි
නිවසේ සුවඳ සිහි කර සුසුමන්....................අදිමි
රහසේ මා පියන් ඉල්ලාගෙන....................හඩමි


තනිකම රැදුණු බෝඩිම තුල දෑස................අයා
ගව් දුර මා පියන් ආදර කැළුම................සොයා
යන්නට නොහැකිමුත් දුක් නෙතු යුගල......පියා
නින්දේ සරමි උණුසුම් මව් තුරුල..........සොයා


වසරින් වසර ගත කර සරසවි.................පහසේ
දුක් ගිනි මැදින් දිරි සිත හඹමින්.............නිසිසේ
ඉටු කර සොදුරු සිහිනය නුඹ පැතු.........රහසේ
එන්නම් අම්මෙ නුඹ දිදුලනු වස්.............අහසේ


Tuesday, March 3, 2015

ප්‍රියාගේ වැනුම්(4)

නෙතඟ දිලිසුනු කඳුළු බිඳු අප දෙදෙනගෙම අද.......සැඟවිලා
ලහිරු සම මුදු සිනාවෙන් සැම දිනයකම අප............පිබිදිලා
හදෙහි ලියවෙන සුපෙම් ගී නද සියුම් සුලඟෙහි.........රඳවලා
සොදුරු සිත්තම් මවමු දිවියෙහි යනෙනතුරු අපි....එක්වෙලා