Thursday, January 8, 2015

තරු අතකුරෙන් ලියනෙමි පෙම්පත නුඹට..


( ප්‍රියා විසින් රණදේව වෙත ලියයි )

1
සදකැන් අහිමි හිස් අහසෙහි දුරම.................අරා
රැදවී තනිව ඉරබටු තරු රැජින......................නුරා
විදිනට සතුට නැත ඔබ දුක් පාලු..................පුරා
අද මා තනිව යහනේ නෙත් කදුළු..............පෙරා


2
වැරු දිවි කඳුළු විල මත මෙතරම්............කලට
කෙරු ලඳ දිවිය වියපත් අසරණ.............කමට
විරුවනි මගේ දිවි යම් පවතින.................තුරට
තරු අතකුරෙන් ලියනෙමි පෙම්පත........නුඹට


3
සුන්දර රැයක වැව් තාවුල...................ඉදිරිපස
නන් වෑයමින් දුනි මා හිමි වෙතට..............බස
ලං වී එදා නුඹ මා නෙත් කඳුළු.................පිස
දුන් උනුසුමෙහි වන් නැත අන් දෙයක් .....රස


4
මන්දිර තනන්නට  කොළබට අඩිය...........තියා
මන්දිර තනනවද හිමි දිවි තනනු................නියා
වින්දට අනෙක සෝ නුඹ මා හදෙහි...........ලියා
සුන්දර ලොවක් ඒවිද පැතු මිහිර...............කියා


5
හදවත දිවෙන ලෙය නිතරම උණු..........වෙනවා
දද හද සැදුනු දින දින වැඩි වී...................යනවා
සඳ ඔබ ගැනම නෙතු මා තතු.............විමසනවා
වැඳ නුඹ කියමි මා නම් මෙහි...........මියැදෙනවා


6
ඇස් වහගෙන විටක මිදි ලෝකෙන්............පේන
බස් ආදරින් ලෙලවා අත් බැඳ.......................සීන
තොස් පෙම් වියන් මත රඳ රංගන................මීන
වස් වැදුනද අනේ කෝ අප පැතු..................හීන


7
මම දුන් ලේන්සුව තව මල් සුවඳ..............වෙද
අර මගෙ පොටෝ නුඹ රෑ යම බලන...........වද
ලස්සන ලමිස්සියෝ නුඹ දෙස බලන..........වද
තවමත් මගේ රුව සිහිනයෙ තියෙන............වද


8
සිතිවිලි අනෙක බැඳී සෝ වියවුල්..............ඊට
පැතිරෙන මහා බල සොව පෙනුනිද.........කාට
ඉතිරෙන සදෙහි කැන් මත සමහර............දාට
සිතිවිලි සමඟ ඇදුනා ඔබ රුව...................රෑට


9
අත් දෙක නුඹේ උණුසුම සුව දහන...........සොයා
නෙත් කඳුළැලි පිසයි පෙම් කවි ගොමුව.......ලියා
සත්සමුදුරු ගෙවා මා ලැබෙනකන්..............ඔයා
සත්තයි දුවන් එනවා නුදුරෙදීම................සොයා


10
ගෙව්වා පැල්පතේ දිවි තනි රසින්.............අනේ
දිව්වා මදැයි ඔය කාසිය වෙතට................රණේ
කිව්වා එනව කියලා නුදුරෙදීම.................පනේ
මැව්වා මමත් මන්දිර පැල්පතදී................අනේ


11
වතු සුදු මලින සැරසී මිදුලෙහි............පඳුරු
අතුරයි ඔබට පලසන් පැමිණෙනු.......පැදුරු
සිතුමන් සඳේ නැත වෙනදා මෙන්.......ඉඳුරු
පැතු අප සිහින කෝ වියැකීලා...........සිදුරු


12
මින්දද හීය වැදුනා අප දෙදෙන................ටම
රොන්මල් විසිරි මල් පොඩිවීලාද...........පෙම
පින්මදී ලෙසකි අප දෙදෙනාට අසම........සම
රන්කඳ අපට නිදහස් පෙම අහිමි..............කිම


13.
සවි අත් ඇතිව මා දිවි දෙව් රණ............දේව
විවි දිවි රැකුව නිර්මල ආලෙන්...............දේව
රිවි සඳ මඩල යම් පවතින තුරු..............රාව
දිවි අප බැඳෙමු පෙමටම යම් කල........කීව


14.
රතු රුදිරයෙන් ලියමින ආලය...............හිමිට
මතු බවයේදීත් එකලෙස බැදෙනෙමු....පෙමට
සිතු දේවල් නැතත් රස දුප්පත්.............අපට
පැතු ලොව ඒවි කවදා හෝ නුඹ............නමට15.
කියවා මගේ දුක් ගිනි රැදී පෙම්...............හීන
ඔය සිත හඩනු නියතයි මහ රෑ................සීන(සිහින-සෙමින්)
රැය තනි නොවන්නට පාළුව හා............පේන
පිය මන් කරමු හිමියෙනි ලොවකට........සීන(සිහින-සෙමින්)


16.
හිතලා සොඳට මගෙ ඔය අදහස..............සෙමින
සිත දිරි රැගෙන නික්මෙමු රුදු ලොව........වෙතින
අත නුඹ පතමි මා මුසු පෙම්...................ලොලින
ඇත මගෙ ලොවම පිළිතුර එන තුරු.........ලතින


17.
නින්දක සැපක් නැත ඔබ නොදැකවම.....නෙත
අන් උණුසුමක් නැත ඔබ ළඟ පරිදි............සිත
පින්වත් රජුනි ඔබ හට සැම දෙවිඳු..........නෙත
දැන් මා කවට තබනෙමි වෑයමින්.............තිත


18.
ඇස්වහ අපට වේනම් සැම................දුරුවේවා
ලස්සන මගේ හිමි මා වෙත............පැමිණේවා
දිස්වී ලහිරු හිරු අප ලොව...............පිබිදේවා
තිස් තුන් කෝටි දෙවියෙනි හිමි........රැකදේවාNo comments:

Post a Comment