Wednesday, January 28, 2015

සිනහව..~ ..

සිනහව

1.
මව් කුස තුලත් පෙන්වා කිරි ළපටි..................කට
සිව් පස සිසිල ලෙලවා සිනහෙමින.................සිට
මහලුව ගියත් සිනැහේ දත් නොමැති..............කට
දිවි මග සිනා රැළි පෙන්වමි සිනැහි.................සිට


2.
පවුලක ඉදිරි ගමනෙහි මාවත්....................ලෙලවා
මව් තුරුලෙහිම සැගවී සිනහව....................ගල්වා
කිංකිනි හඩින සැම සුර ලොව වෙත.........ගෙන්වා
සිනහස් ගගුල බිලිදුන් අසිරිය.....................මැව්වා


3.
කිරි දත් වැඩෙන කල පෙන්වා.................සුරතලය
සමනල් පසුපසෙන් බැඳ නිවහල්...............කෙලිය
සුර සිරි සොයන මල් තුරු සහ වෙල්.............එලිය
මල් දරුවන් නිතින් මුදු සිනහවෙ................වෙලිය


4.
එක් වී මිතුරු සමගින් තුටු ගඟුල..................මවා
නිවහල් ළමා විය අසිරිය හදෙහි..................කවා
රිසි ලෙස කැරකි සංයම අම සුරය............හොවා
සිනහව පල කරයි කෙළිලොල් ගතිය...........දවා


5.
පොත පත රැගෙන ගණදෙව් පිහිටෙන්........ඉගෙන
දහදිය හෙලා දිවිතර දිරි පල......................රැගෙන
වැටි වැටි නැගිට මව් පිය කිරුළින්................පුදන
දිරි පුතු දිලෙන සිනැහේ කදුලැලි.................මතින


6.
රහසින් බැඳුනු හදවත් ලොව හමුවෙ.........නොකී
සිතිවිලි සිතින් සිත යවමින කඳුල................මැකී
පෙම් සිත අවදි කල යව්වන මුහුණ............මෙකී
මින්දද සමග මල් සිනහව හදින...................දකී


7.
අතැගිලි පටලමින ආදර මල්......................හදෙහි
නව සුබ ලොවක් නගනට පැතුමන්...........මතෙහි
පෙම් මල් පලස් මත යෙන යුවලගෙ..........මුවෙහි
පින්බර සිනා ඇදුනයි සංයම.....................විලෙහි


8.
කිරිකැටි ළපටි බිලිදුන් තම දෑත...................දරා
විසිරුණු සිනහ මල් මව් පිය මුවෙහි.............පුරා
සිහිනෙන් සිනැහි පුතු ළමැ උනුසුමෙහි........දරා
නව මුදු සිනහ දැරි සුබ තුටු කඳුළු.............පෙරා


9.
රන්සුනු විලස හෙළමින නිති දා.................බින්දු
පන්නර රැගෙන දිරි සිරි නංවනු..................රැන්දු
නන් දස්කමින් වැඩ කර කුසගිනි.................සිංදු
සිනහව නගයි පවුලම සතුටෙහි.................ඉන්දු


10.
නිරතුරු කරපු දෑ සිහි  කරවමින.................හදේ
වියපත් වුවද මුව නිති සිනහවෙම..............බැදේ
දූ පුතු මිනිබරුන් හා සැනසෙමින...............හදේ
රැළි රැදි මුහුණ වුව සිනහවෙ පියලි.............රැදේ


11.
ජීවිත ගගුලෙ ඇත නිති අප සිනා................මල
සිහිකර ගෙවමු සතුටින දිවි අතර...............කල
දුක් ගිනි වුනිද මැඩුමට ඇති අරුම..............බල
සැමවිට දරමු සිනහවෙ රස  මුහුණු.............වලSunday, January 25, 2015

සොහොයුරි සම මිතුරියට.~..


 සොහොයුරි සම මිතුරියට


1.
සුන්දර කලක් දී මිතුදම් බැඳ.......................අදර
නන් තුටු කැළුම් මැද සොහොයුරි ලෙස......පවර
ලං වුනු මතක පොදි හදවත අත...........නොහැර
මන් කවි බදිමි නුඹ වෙත මිතුරිය................අදර


2.
පන්තිය වෙතට ආ කල තනියෙන්........නොදැන
මන් පසුවුනෙමි බියකින් හදවත............ගැහෙන
සුන්දර සිනහ පා ඔබ සුමිහිරි....................වදන 
මන් මිතු නුඹට බැඳුනෙමි තෙදොලින්.......පුරන


3.
අල්ලා මගේ අත සොහොයුරියක්..........වෙසෙස
අනුබල දෙමින් නිති පාඩම වෙත...............නිරස
කවටින් සිනහ පා මා තුටු වෙන.............වෙසෙස
සිතුනා "මෙයා නම් හොද අක්කෙක්".........විලස


4.
මිහිරෙන් මිහිර ගල්වා සිතිවිලි.................ඇතිරු
සිසිලස් මවා සැමවිට සිනහව...................ඉතිරු
කෙළිලොල් බවින් වැඩ කර නිසි ලෙස....පැවරු
මා හා ගියා නුඹ සුර ලොවෙහිද................ඉසුරු


5.
එක බත් එකෙහි රස දෙදෙනම රස.........බැලුවා
නෙක වියවුල් බැදුණු දෙදෙනම නිති.......දැරුවා
එක මව් දරු ලෙසින් සොහොයුරි පෙම...දැරුවා
ඔබ නැති දිනෙදි රහසින් මා ඉකි............ගැසුවා
6.
පලවා ලමින් සෝ නෙක හද රිදුම...............වැදී
සගවා නොසිට නිති වියවුල් හදින................රිදී
හද ඈතට ගියත් දිවි මන් සලින...................මිදී
මුදවා හැරිමි නුඹ හට සිත හැගුම්..............පොදී7.
නිදිමත විටදි අත් දිගුකර මා....................වෙතට
යෙහෙමින් තලනු ලෙස පවසා මිතු...........කමට
ටොපි මත දෑස හැර අපහසුවෙන්..............සිතට
දවසක් පැනඩෝල් රස බැලුවා.................ජයට


8.
නිම් නැති සෙනෙහෙ දුන් කලකට සතුට....උනා
සම් මස් නහර ගැලුවා පණ දියක............මෙනා
යම් ලෙස සිතොත් ඔබ ගැන මා සොවට..යෙනා
නෙතු දිය ගලයි සිහිකර ඔබ කවට............සිනා


9.
මිතුරන් දහස් හමුවූවද කල...................ගෙවෙන
මිතුරන් හමුව නැත නුඹ සම වන..........යෙහෙන
එකටම නොසිටියත් පෙර විලසින්............ගතින
ඔබ මගෙ හොඳම මිතුරිය දිවිතුරු..............හදින


10.
දුටුවෙමි කදුළු අද නුඹ දෑසින්.................වැටුණු
දන්නෙමි අඩුව මා ළඟ නැතියෙන්.........වැඩුණු
තද කර සොවත්, මතකය සමගින්.........ගෙතුනු
නොහඩන් සොයුරි මා නුඹ සමගයි.........බැඳුනු
11.
දිරි ගෙන හදට වියවුල් නෙක සොවද......මරා
දැඩි අදිටනින් "ජයගමි" ලෙස හදෙහි.......දරා
දිවි මග පදිනු ඔරු නුඹ අදිටනය.............කරා
ඒ විට සිටිමි මම තුටු මල් කිරුළු..............දරා
Thursday, January 22, 2015

ඈ සතු සිතිවිලිසතුටට තිතම තබමින් සිත් විලෙහි......කොනේ
අමතක නොවේ නෙතු ඒ සමු ගැනුණු....දිනේ
කඳුළැලි සයුරු දරමින පෑරෙමින..........සෙනේ
සද නැති තරුත් ඇත තනි සිසිලසින.......අනේ


පලවා ලමින් සෝ තනිකම රිදුම.............වැදී
සගවා නොසිට නිති වියවුල් හදින............රිදී
හද ඈතට යතත් දිවි මන් සලින..............මිදී
මුදවා හරිමි සිත තුල ඇති හැගුම්..........පොදීමව් පිය කිසිත් අප සම නොවෙනා.........හින්දා
රැව් නැගි ආල බස බැසි ගමනක............රන්දා
නොසිතූ ලෙසෙක සිහිනය අළු මත.......ඉන්දා
සද නැති සියලු දින තනියෙන්...........ඉකිබින්දාලියුමට ඇතත් තව කවි පේළියෙහි...........පද
පන්හිද වෙව්ලමින් යේ රත් පැහැයෙ........හිද
තෙත් බර කොලය ගෙන කුණු කුඩයට....සිද
නිදි ලොව හබමි සුර ලොව සිහිනයන්.....බැඳ


දිරි ලෙය මතින් එකටම අපි ඉකිබින්දා


 දිරි ලෙය මතින් එකටම අපි        ඉකිබින්දා
2015-1-21

1.
පුන්සිසි නැගෙන කල හිමිහිට සොදුරු.......රැයේ
නන්දන උයන් පිරෙනා මුදු  සැදෑ.............පැයේ
සුන්දර හැගුම් මුසුකර එකමුතුවු...............ලයේ
ලං වුනි පවුල වෙත  හිත මිතු මිතුරි..........මයේ

2.
රන් තරු නැගෙන මල් යායක........ඇතිරිල්ලේ
මින්දද සමග සමහර වුන්................ඉවසිල්ලේ
කැන් සිනහවෙම පා සුන්දර.....කෙලිලොල්ලේ
මන් පසු වුනිමි තනි නිදහස්............සිතුවිල්ලේ

3.
සුළගක් විලස යමෙකුන් විත් රුදුරු........වෙස
අතරක් නොමවු දෑ පාමිණ ගොදුරු..........බස
සතුටක් මිහිරි උදුරා නිදහසද...................පිස
පුවතක් මතක හිටි හැරි දහතුනට.............වස

4.
රිදුනත් හුගක් ඔබහට නොදැනෙන.......හින්දා
කදුලක් ඇවිත් නෙතු ළඟ නැවතුණි......රන්දා
සොව පත් පෙමට පවුලට ඇවිලුණු.......හින්දා
දිරි ලෙය මතින් එකටම අපි.............ඉකිබින්දා

5.
දෑසට ඉනූ කඳුළැලි වැගිරිනු..............පෙරුණු
කෑනොගැහුවද පිසිමින සෙමිහිට..........සිතුනු
මා සැම අදර පවුලෙහි එක ලෙය..........බැඳුනු
සෝ බර දිව්ව හදවත සපුරා...............ගෙතුණු

6.
පාසා ඇසෙන සැම වදනන් සිතෙහි.........දරා
දෝසා නැගෙන කටු ලෙස මුසපත්ව.......වරා
ගෝසා මැදින් යක් රුදු සංයමය.............මරා
මාසා ලෙයෙහි පවුලෙහි ලෙය හැරිමි.....පුරා

7.
කවුරුන් මොනා කීවත් මර සිත...........හාරා
දන්නේ පවුලෙ වුන් ආලය ගැන..........සාරා
කදුලක් නතර වූවද නෙතු ළඟ..........මෝරා
දිරි අප දන්නෙ දහතුන පමණකි...........වීරා

8.
සිටියත් සවිය සගවා සොහොයුරු.......හන්දා
නොවියත් වදන් අවොත් කටු ගොනු...රන්දා
අවියත් රැගෙන පෙම හද  දහතුනෙ.....රන්දා
සවියත් හලමු එකමුතු දන්වැල...........බන්දා

9.
මිනිසා වැරදි සමගයි ඉපදී...........................ආවේ
කිසිවෙකු කොහිද වරදින් මිදි මෙහි.............ආවේ
කල කම් පසුව සැමහට නිසි ලෙස...............ආවේ
සවි ගෙන නැගෙමු නොමැකෙන නිති රණ..රාවේ

10.
සරනා විටදී මා දිවි තුරු මං.....................සලක
විදිනා සොවට දිනි සවි මිදුමට...............අනෙක
රුතිනා මිතුරියෙනි ආදර ඇති............ලොවෙක
නිතිනා මාද ඔබ සමගයි දිවි................තෙරෙක


11.
අවියත් සැමට පෙන්වා බලගතු..............ඉසිර
එකමුතු දිරම ගන්වා ලෙය මත.............වැතිර
කදුලැලි මතින් නැගි මඩ පහරන්...........අතර
අප බල අදර පෙන්වමු සැමටම.............මිතුර

1-21 (1)

අවියත් සැමට පෙන්වා බලගතු          ඉසිර
එකමුතු දිරම ගන්වා ලෙය මත          වැතිර
කදුලැලි මතින් නැගි මඩ පහරන්        අතර
අප බල අදර පෙන්වමු සැමටම          මිතුර

1 - 21


රිදුනත් හුගක් ඔබහට නොදැනෙන  හින්දා
කදුලක් ඇවිත් නෙතු ළඟ නැවතුණි  රන්දා
සොව පත් පෙමට පවුලට ඇවිලුණු   හින්දා
දිරි ලෙය මතින් එකටම අපි        ඉකිබින්දා

Wednesday, January 21, 2015

තරු අතකුරෙන් ලියනෙමි මලපත නුඹට..~~

   තරු අතකුරෙන් ලියනෙමි මලපත නුඹට

(ප්‍රියා විසින් රණදේව වෙත ලියයි - 2  )

http://chamanijks.blogspot.com/2015/01/blog-post_23.html

1.
යන්තම් තදයි මා හද තව සොවින.........බර
ඉන් මා සිටිමි දිවි සුසුමන් විවර..............කර
පෙන්නා ලොවට තුටු මල හද සමග......නර
මන් ලොව මැරෙමි අදරක් නැති හදින....බර


2.
විරුවෙක් වෙලා බොරු සිල් පෙන්නා....පෙමට
නරුමැති සිතුම් සඟවා ආලෙන............මෙමට
කෙරු දිවි ළඳක සුන් ලොබ රාගෙන්...ලොලට
තරු අතකුරෙන් ලියනෙමි මලපත..........නුඹට 3.
සඳකැන් නොදුටු ගැබරෙහි දුර පසම.....වෙලා
රඳවා තනිව තරු මල් නිසලවම..............බලා
ළඳකගේ අහිමි පෙම වෙත උණු කඳුළු....සලා
රඳවයි දෙනෙත් මුදු වියපත් හදම............පලා 


4.
මල් මත මගේ රුව නිතරම.........පෙනෙනවලු
මල් උයනෙහිම සිහිනයෙ,අප...........දකිනවලු
පුන්සඳ නිතර මගෙ මුව එහි.............අබනවලු
රන්කඳ නුඹේ මේවා දැන්.............සොයනවලු


5.
දිවි දුර යන්න යැයි නගරය වෙතට.............ගියා
පිවිතුරු පෙමට එලබිනි කෙනෙහෙළිය......ලියා
සවිමත් කමෙහි බල මත පෙම දෙනෙත....පියා
දිවියෙහි අදුර දුටුවා  සුකුමැලිය...............ප්‍රියා


6.
එනවා කීවා හෙට,හෙට තව ළඟ...........නැද්ද
යනවා කීවා රට වට මා හා.....................පද්ද
රණදේවයනි ඔය ලොව බොරු හා........නැද්ද
යන ඔය මගෙහි වෙනකෙක් හමුවී..........වද්ද


7.
මින්දද රැඟුම් මත පෙම් ලිය දහර..........හොවා
රන් කම් පලස් මත මා ගත සිසිල...........කවා
සුන්දර මගේ මුව පෙම් සුව ගඟුල...........මවා
ඇන්දූවා නොවෙද බොරු පෙම් තුටින.....දවා


8.
නන් සුර වදන් වැව් තාවුල මතදි..........දොඩා
පෙන්නා බොළඳ ,සිත පෑරෙන පරිදි........අඩා
සුන්කර මගේ දිවි යව්වන කලම............කඩා
දැන් ඔහෙ විමන් මත ඔබ සුර ලියන්......වඩා


9.
සීලය මවා පෙන්නා මා සිත.................පුරන
රෑ යම දැනුනි වග නුඹ මත්පැන්..........පෙරන
ඒ වුවත් සිටිය මම නුඹ හා.................පෙමින
මේවා පව් කම්ය තිරිසන් පල...........ගෙනෙන


10.
යන විට තිබුන මුව නුඹ පිරි කපටි.............පිරි
මම නොසැලකිමි එතරම් සොව මතෙහි...දැරි
යන ගමනටම සුබ සිරි මුලු හදම..............පිරි
පුද දුන්නා සකල දෙව් හට හදින............මැරි


11.
රන් සඳ එලියෙ තනියම සොව..........දරාගෙන
මන් හැඩුවා නිතර රැය නිදි...............මරාගෙන
ලංවී මැවුණු ඔය රුව තව.................මවාගෙන
ඉන් ලැබුනේ මෙයද තනිකම...........වඩාගෙන


12.
සුර අගනක්ය මා කියමින් සවන...............පුරා
සුර ලොව සැපය දෙමි යැයි සිත බොළඳ...කරා
දරදඬු සිතින් මා දිවි  මුලු සතුට ..............පෙරා
නරයෙක් විලස හැරදා  මා දුකෙහි............ වරා


13.
එක එක වැටුණු නිතරම උණු කඳුළු......පොදී
එකවුවොත් ගඟකි යන සමුදුරට..............ඇදී
ලත් මා දෛවයද මේ උපතෙදීම............බැඳී
සිත් නුඹ එපා තව යෙන නිරයටම............සිදී


14.
කුමටද තිරිසනුන් පෙම අණසකින්........වෙලා
මම ඉමි කුමරු සුර යම් එනතුරුම...........බලා
දිනකදි නුඹත් මැද රන් මකරන්ද............උලා
යනවා අතින ඔහු හා දිවි ගඟුල...............බලා


15.
සක් රජු කියා සිතුවද රණදේව................නම
සක්කරයා වුවද දනි නුඹ අපත................කම
දෙව් රජු මගේ අත ගෙන ලොව වෙතට....අම
යන්නට ලඟම එනවා අසු පිටම...............තම


16.
යනවිට මා එවිට නුඹ සිත..............කැළබේවී
කල කම් පලය යැයි ඔය සිත..........ලතවෙවී
එනමුදු ප්‍රියා නුබෙ, මුදු පෙමෙහිම.........නෑවී
දෙව් දිවි මගෙහි සුර කුමරුන් හා...........යාවී


17.
කල කම් පව්ය නුඹ නිති යන ලෙසම.....අපා
යලි අප මෙලෙස අසරණ කරවන්ට......එපා
වරදට යොමුව නර තිරිසන් විලස........දෙපා
ඔබෙ ඔය නමට කැත කුණු තවරන්න...එපා


18.
දිනකදි ඔබෙත් සුරගන මුණ ගැහෙනු.....ඇත
සනසා ඇයව මුදු පෙම නුඹ පුදනු.........ඇත
තව මට බැරිය දැරුමට අන් අයගෙ......ලත
මගෙ සිත දැඩියි මේ අප ආලයෙහි.....තිත

අමාවක - සඳ නැති සද..~1.
සිනිදු සුසුමුදු තෙදින රැස් බල මතින ගං දිය අමා දිය              කල
බිලිදු මල් පොඩි යොවුන් බර කර යොවුන් සුසුවද ඔවුන් මත  සල
ගනදුරෙහි ගෙවි හදට බිය වැදි අමා සිසිලෙහි සුවය මෙහි       සල
තරිඳු නුඹ අද කොහිද තරු මල් අඹර පාලුය හිස් අහස           තුල

2.
රුදුරු තුරු මත අනෙක පැහැයෙන් සියක් ගෙත්තම් නුඹම  මැව්වා
සිදුරු අතරින් එකී රැස් දේදුනු මතින් පොළොවටම              එව්වා
මැදුරු පැල්පත් දෙකම උඩ එක විලස රන්සුණු එලෙස      කැව්වා
අදුරු දින නුඹ නොමැති සද පෙර විලස ඒ සැම සැමට         රැව්වා

3.
පාරු ගමනට බුමිතෙල් ටික නුඹ නිසාවෙන් ඉතිරි              වූවා
සීරු මාරුව සොරුගේ නැවතී වටින සැම ගෙයි ඉතිරි         වූවා
මේරු දරු කැල මිදුලෙ නුඹ සිසිලසෙන් වන්නම් ගිගිරි      පෑවා
මාරු වී එය අනිත් පසෙකට එවන් සිසිලස් අද             නොවූවා

4.
කිවිවරුන් නුඹ අසිරි පද කල නිසොල්මන් වී තම නිවෙස්    තුල
සිත්තරුන් නුඹ අසිරි රුව දුටු නින්දෙ සුව විඳ තම යහන      වල
සන්තොසින් අප සැවොම ඇලලු නිසාකර රාජියෙනි සුව    හල
සිත්තුටින් මෙහි වඩිනු විත් යලි ලොවම පුබුදනු සිනා මල්   සල

5.
අහස් කුස හා පැටියා අද නැත පොළොවෙ මිතුරන් හමුව   ආවේ
සහස් සුර දෙව් කතුන් නැත අද අඹරෙ රංගන මදුර            පෑවේ
මිනිස් තිරිසන් නිදින මත්වී සිහිනයෙන් ඒ අසීර               පැතුවේ
අහස් රාජිනි සිසිරාකර මෙහි වඩිනු සැම හද ජනිත              වුවේ


Saturday, January 17, 2015

ලලන සිහිගිරි නුඹය..~..
අරුම රුව සඟවමින - ලකෙහි මැද ගිරි         අතර
පියුම රුව මුසු සිරෙන - දෙනෙත මත් කර     අදර
සුයුමැලති සිනහ බර - මුහුණු සම වෙන       කවර
ගැයුම මේ පද නුඹට - සිහිගිරියෙ ලඳු           පවර

පෙළට හිඳ සුරගනන් - ලෙස මලින් මල   නෙලන
වතට නුඹ බිඟු අදත් - ඒ මලෙකි          රැවටෙමින
නුඹට ඔය පියකරුව - කොයින්දැයි        විමසමින
රසට රුති දෙස් විදෙස් - දන නිතින ඒ     තොසින

කොකුම් රස තවරමින - රෝස කම්මුල්      මතට
නෙලුම් මානෙල් රැගෙන - බුදු පුදට යන   පෙළට
දැකුම් වුව නුඹ  - සිල් සුවද ගෙන ඒ            හදට
සිතුම් කොහි අන් රුවෙක - මැවු නුඹට සම තිතට

මුහුල බැඳි වටකුරුව - එකට ඉහලට            රැගෙන
මුහුණ නුඹ අඹ මලෙද - රේණු සමතැන    පෙරෙන
පුන් සිසිද කොහි - නුඹේ ළමට සමවන         රුවින
රන් කතුනි නුඹ සිරෙන - දෙවගණන් කොහි රැදෙන

සොදුරු දිවියෙක තතුද - සතුටු ලොව  පෙන්වමින
මැදුරු මත ගිර සැඟවි - ලලන රූ           විදහමින
මහරු සිතුවම් ලොවක - අදුරු එළි මත   සොවින
ලලන සිහිගිරි නුඹය- රජත සිරි ලක             දරන 

FM වසන්තය..~..1.
එලෝ දෑ මෙලෝ වෙත-ගෙන එමින නිති    රැදෙන
මෙලෝ දෑ එලෝ වෙත - ගෙන යමින නෑ බැඳෙන
දෙලොවක දුක සතුට-අමා දියෙ පොඟ        කරන
හෙලෝ මේ FMය - ඔබේ තනියට             සිටින

2.
උදේ සිට රෑ තෙක්ම-රෑ සිටම උදය               ටම
විදේ ඔබ වෙත සින්දු-අර සින්දු ගී             මේම
හදේ දෑ පවසන්නෙ-මේ මිසක වෙන  කොහොම
සුදේ අපි ඉමු මෙහෙම-කොමලින්ම බර     පරම

3.
වෙලාවට කලාවට - යදින ගී                 සැමහාම
සොලා ගත රසවිදිනු - මෙන්න තෑගිත් බොහොම
මලාවට කිමද ඔය - බණ පදය සහ             දහම
ලලා ලා ලලී ලා - කෝ නටමු අපි         මෙහෙම

4.
කන දෑද බොන දෑද- අදින පළදින            දෑද
යන තැනද පදම හොදි - වලද ඕනා        නේද
මොන පොත්ද දැන් ඉතින්- FMට වී        හාද
යන ගමන යමු පැදන්-චුරු චිරියෙ  ගී        මූද

5.
උදේ සිට සාලයේ - පුටුවකට බර              දිදී
රැදේ සුදු නංගිලා - අසන්නට ගී            පොදී
වැදේ සූකිරි වදන් - ගතම කිති දෙන       ලැදී
සුදේ මේ  FMය - එන්න අප හා             බැදී


සුසුම් ලන ඔන්චිල්ලාව..~.~


සුසුම් ලන ඔන්චිල්ලාව

1.
දින දින ගෙවෙයි වියකී පෙර තිබුණු සොබා
නැන් වෙයි උරුම සලකුණු මිනිසතුගේ පබා
දරමින විරහ සෝ එනමුදු පැතුම තබා
කෝ මා නැලවු මගෙ නිවසෙහි ළපටි බබා


2.
පාසල් ගොසින් සිටියද කෙලිලොලව එහේ
දිවවිත් නිතර මල් පිපුනා විලස ඉහේ
නිදහස් කුරුළු වෙස හිද ඕ තුටුව රැහේ
සුර ලොව අසිරි දැක්කා මා සමග මෙහේ


3.
නැලවී සෙමින මා හා සංයමින හිඳ
පහසේ ගෙනෙන වට සීතල සුළඟ විඳ
මල් වට යනෙන සමනල් සහ බිගුන් මැද
රහසින් නුඹට කීවා කවි සිතෙහි රඳ


4.
කැඩිලා මගේ දන්වැල් පුරුකක් දිනෙක
හෝ ගා හඩා වැලපී නුබගෙම ලෙසෙක
නෙතු කදුලැලි සලා මා ළඟ පෙම් බසෙක
හදනා තුරුම දිස්විණි මුව දුක් බවෙක


5.
හෙමිහිට ළපටි අත් මා බඳ මතෙහි තියා
පදවනු දෙව් ලොවට අම්මා සමග කියා
තුටු වී අනෙක කිංකිනි මුදු සිනහ වියා
මද නල කපා මා හා සුර ලොවෙම ගියා


6.
සැහෙන කලක් සිප් කර ගම් පියස යට
මතකයි කොළබ ගිය නුඹ ඒ දිනය මට
ඉන් පසු තනිව පාලුවෙ තුරු සෙවන යට
මා සම විනිමි හැරලූ හැදි වතම කට


7.
අදුරින් පිරුණු නිවසද වතු පිටිය මිස
නොගැටේ සොදුරු රූ බිය රු මිසෙක ඇස
වියපත් සිතෙක පෙර සුන්දර මතක පිස
කදුලැලි නෙතෙහි ඇත මා නුදුවුවද වෙස


8.
පෙර ආ විලස දිව විත් පොඩි රිය මතින
දිව එන තුරුම මා වෙත කෙළිලොල් සිතින
දින සති ගෙවෙන කල වියපත් වුද ගතින
මම ඉමි පුතේ පැමිණෙනු නලවමි හදිනරහමෙර නොගනු මුව වෙත මව් කිරි බිව්ව


රහමෙර නොගනු මුව වෙත මව් කිරි බිව්ව

1.
සිල්පද රාව පැතිරේ වටපිට...................සෙමින
සිල්වත් දනෝ මුමුණති එම පද................හදින
නිල් කිරි දහර මත දිසි රන් සඳ............නැගෙන
මුල්ලක හතර පයකිය දිස්වෙන................අදින


2.
රහමෙර කටක් බීගෙන විත්................ජිනදාස
වැනෙමින ඇවිත් කඩපිල මත නර..........වේස
සිල් පද ඇසෙන ගම මැද හඩකින............රාස
මිනිසත් අමනුසුන් විදහයි රුව.................වාස


3.
වැඩ කිඩ කුලී කර දහවල තෙදින..............සිට
පුද කර සියලු එක්කල හවසට................තිතට
සංයම ගතම විකුණා මැර දියරෙ..............කට
හේ මුළු රැයම යයි මනු මැවු සුර ........ලොවට


4.
වැඩ කිඩ වෙහෙස යන්නලු මත්පැන්..බොන්නේ
සතුටින් සිටින මග මේ බව පව.............සන්නේ
සිත පැන සියල් එසැනින් අමතක.........වන්නේ
සිහි ඇති අපිත් කුමටද මේ විම.............සන්නේ


5.
මිතුරන් වැඩි වේලු රස ගෙනවිත්..............හාද
සතුරන් නැතිලු සැමවිට සහනය..............දේද
රහමෙර එලෙස මනු නුඹ සහනය.............වීද
මව් කිරි බිවු කටට වස විස පෙව්..............වාද


6.
අන් හට දුකම දී නර  තිරිසන්..................විලස
මනු ලොව නමට කැත කුණු තවරා.....මෙලෙස
දිවි ගෙන යනු එපා මනු අමනුස්...... ...වෙසෙස 
රහමෙර නොගනු කිරි බිවු කට වෙත... එලෙස


7.
පන්සිල් පද පහකි අප මනු රැකිය...............යුතු
පස්වන පදය සුරකිනු දැන නියම...............තතූ
සිහි ඇති දැනුම පෙන්වන මිනිසෙකුව........සතු
මිනිසුනි ලැබූ දිවි එම ලෙස රැකිය.............යුතූ

Friday, January 16, 2015

වීදියේ දරුවා..~~

වීදියේ දරුවා


1.
පොඩි මුදු නොමැති දෙපතුල් රළු පොළොවෙ..තියා
දැඩි අව් පියසෙ මැවු නොදකින සිසිල.........සොයා
වැඩි සැප නොලද අත් යුග ගුවනටම..............අයා
හැඩි නෙත යොමමි මම අසරණ බවම...........කියා


2.
ගනදුර පැතිරි ලොව තුල බිය හදින්..............දුවා
හෙන හද මැදින් නොදුටුව මව් තුරුල..........මවා
යන යන තැනෙහි පෑගී දන ගැහැලි.............කවා
පන නල රකිමි නොවටින දිවි පහස............නිවා


3.
නොලදිමි හැදුම්පිලි වයිවාරණ..................පාට
නොලැබිණි රස මසව් ලස්සන නෙක.........පාට
දෙන දේ කමින් වැරහැලි හැඳ මඩ ...........පාට
අම්මා නොමැත මට,පවසන්නේ..............කාට


4.
දහදිය ගලන අත් පා මහතුන්...................රවන
දිගුකර සැනහි රුපියල දෙකකට...........ලැබෙන
මිනිසත් බවෙහි මිනිසෙකු නොවෙමින්.....සරණ
වහදිය වුවත් සැපයෙකි දිවියට.............ගෙවෙන 


5.
අත් අල්ලන් යනෙන දරුවන් මව්..............හාම
සිත් සන්තොසින් ඉපිලෙති සෙනෙහස්...බෝම
ඉරණම් ගෙනා තනි ලොව අදුරත්............හාම
ලත් මා නොදුටු රුවකිය ලස්සන.............පේම


6.
පීදෙන සිතුමෙ මියැදෙන රහසකි.........වෙලෙන
කීවත් කාට නැත දුප්පත් පල.............ගෙනෙන
මේවත් පව්ය කල පෙර බවයෙදි...............දිරන
හීනෙන් දකිමි මහතෙකු දිදුලන..............ඉගෙන


7.
ලැබූ නව වසර සව් සිරියෙන් සරු............වන්න
ආදර සිසිල මැද සන්තොස දින...............වන්න
මහතුනි පිනට මට මොනවා හරි.............දෙන්න
සුබ සිරි ඔබට මගෙ ආසිරි මල්.............මෙන්න

දිවි ගඟ පදිමි ආපස්සට..~~

 දිවි ගඟ පදිමි ආපස්සට

1.
උණුසුම් මවගෙ තුරුලෙහි ගුලිවී............ඉන්න
සෙනෙහස සිසිල සොම්නස නිති විඳ......ගන්න
කවි ගී රසය මැද දෙව් ලෝකෙට...........යන්න
ඕනයි දැන්ම මට අත දරුවකු................වන්න


2.
සුමිහිරි නදින සනසා කිරි සිනහ...............රස
අමිහිරි සිතුම් නිවමින තුටු කැළුම............ඉස
ඕනයි හනික දැන්මම කිරි ලොවට..........බැස
සඳගිරි පහස දෙන්නට සුර දුවක............වෙස


3.
රජ වී සිහින ලොවෙහිම දෙව් ලියන්.........මැද
ලැබ ගෙන සුවය මව් තුරුලෙහි අදර..........විඳ
සිහිනෙන් වුවද සිනැහී සුර ලියක.............වෙද
සිරියා කැළුම දෙමි සැමටම කිකිණි..........මැද


4.
පෙන්වා ළපටි උන් සුරතල් කැළුම........සැපේ
ඔප් නංවමි නිවස සිරියාවන්ත................ඔපේ
මැණිකක් වෙමින් සැමටම නිවසෙහිම.....අපේ
නොකැලැල් කුසල පෙන්වමි මිනිසතුනි..අපේ

 
5.
ලොව විසකුරුය යනවිට ඉදිරියම............බලා
විස සිත තෙදිනි අකුසල් සැම අහක.....නොලා
පොඩි සිත සොයා නැවතත් මව් තුරුල....බලා
දිවි ගඟ පැදිය යුතු ගත සැම දිරම............දමා

වැලපේ සොඳුරිය..~


මින්දද හීය වැදි හදවත රිදුමෙ..................මැද
දුන් පෙම් සිසිල නිති සංයම සිතින.............විඳ
රන් තරු සමග සඳ රැස් තනියෙන්ම............විද
මන් කවි බඳිමි සොහොයුර ඔබ දකින........වද


තෙත් වන නිතර මතකය විත් සොදුරු.......හද
සත් ලොව හඹයි සොයමින මා අදර..........රද
නෙත් උණු කදුළු සැමදා යදමින්ම............හද
ලත් සොව බලයි සොහොයුර ඔබ දන්න....වදනිම් නැති සෙනෙහෙ දුන් කලකට සතුට....උනා
සම් මස් නහර ගැලුවා පණ දියක............මෙනා
යම් ලෙස සිතොත් ඔබ ගැන මා සොවට..යෙනා
පෙම් ගග ගලයි සිහිකර ඔබ කවට............සිනා


ගංතෙර දෙදෙන හුන් මා රැක තනිව..........අද
මින් පෙර නුදුටු රත් රූ මවමින්ම.............හද
සුන් කර පැතුම් සෝ මන්දිර හදෙහි........බැඳ
රන්ගිරි තනනවද නුඹ සුර ලියන්..............මැද


Wednesday, January 14, 2015

වැලපේ සොඳුරිය..~


 (ප්‍රියා විසින් රණදේව වෙත ලියයි - අංක 3)

http://chamanijks.blogspot.com/2015/01/blog-post_61.html
http://chamanijks.blogspot.com/2015/01/blog-post_23.html

මින්දද හීය වැදි හදවත රිදුමෙ..................මැද
දුන් පෙම් සිසිල නිති සංයම සිතින.............විඳ
රන් තරු සමග සඳ රැස් තනියෙන්ම............විද
මන් කවි බඳිමි සොහොයුර ඔබ දකින........වද


තෙත් වන නිතර මතකය විත් සොදුරු.......හද
සත් ලොව හඹයි සොයමින මා අදර..........රද
නෙත් උණු කදුළු සැමදා යදමින්ම............හද
ලත් සොව බලයි සොහොයුර ඔබ දන්න....වදනිම් නැති සෙනෙහෙ දුන් කලකට සතුට....උනා
සම් මස් නහර ගැලුවා පණ දියක............මෙනා
යම් ලෙස සිතොත් ඔබ ගැන මා සොවට..යෙනා
පෙම් ගග ගලයි සිහිකර ඔබ කවට............සිනා


ගංතෙර දෙදෙන හුන් මා රැක තනිව..........අද
මින් පෙර නුදුටු රත් රූ මවමින්ම.............හද
සුන් කර පැතුම් සෝ මන්දිර හදෙහි........බැඳ
රන්ගිරි තනනවද නුඹ සුර ලියන්..............මැද

Tuesday, January 13, 2015

සිහිනයක් දකින සොඳුරා

සිතිවිලි දෙමින් හද වෙත පෙම නුදුටු.....තව
විට විට පෙනී සිසිලස තවරමින............නව
ලං වී නිතැත මුත් යන දුර වෙතට..........තව
ලියුමට බැරිය ඔබ ගැන පෙම් සිහින.....කව

විකසිත හදක් මවමින් දී සොඳුරු.........සිනා
සිහිනයෙ පැතුම දී හිරි මත මැඩුණු.....මෙනා
සගවනු කිමද සොදුරිය පෙම් මෙලෙස..මනා
පෙම් සිත මුහුණෙ දුටුවා මුදු සිසිල.......උනා

පිබිදෙන සීන සගවා ලෝ තලයෙ........පිට
කවි මුතු අමුණමින් රස පෙම් ගගුල....කට
ඔබ ගෙන හබමි මා සක් රජු විලස......සිට
සොදුරිය දෑත දෙනු යමු නව ලොවක්...දුට

තනිවූ හදක්

සඳ දිය පිරෙන ගං තෙර සුදු පැහැය......දරා
පුන්සිසි මුවෙහි රුව ඇදි සුර රසය........දරා
ලං වී සෙමින මගෙ සිත් පතුලටම....හොරා
පෙම් සිත අවදි කෙරුවා මතකයම...සොරා

දැවෙමින් විටෙක සද රැළි මත ගං.....තෙරෙහි
සිහිනෙන් මැදුරු මත රජු රැජිණිය....ලෙසෙහි
පවසින් මිදී උත්තම ආලය...............මතෙහි
තනියෙන් විදිමි මම අද මතකය.....සොවෙහි

සිත් විල මැවුණු රත් පැහැ නුඹ මුව....කමල
ලත් සැමවිටම අත් විනි අම දිය.........පුවල
අත් වුනු ඉරණමහි පත් සෝ හද........සසල
නෙත් කඳුලෙන්ම සිත් සෝ අද මා....දවල

Monday, January 12, 2015

සිතුනු දේවල්(2)


හදකින් හදට සොර මැර නම්    හමුවෙනවා
වියතුන් පවා යම් දින වැඩ           වරදනවා
ලොවකින් බැරිය යන්නට මග  නවතිනවා
රහසින් බදින කවි එළිපිට රඟ       දෙනවා

සිතුනු දේවල් (1)

එක එක වැටුණු නිතරම උණු කඳුළු......පොදී
එකවුවොත් ගඟකි යන සමුදුරට..............ඇදී
ලත් මා දෛවයද මේ උපතෙදීම............බැඳී
සිත් නුඹ එපා තව යෙන නිරයටම............සිදී

සරසවි පහස නැවතත් අරබමු............සොයලා

1.
මසකට නොදුටු සැම නෙතු ළඟ දරා.......ගෙන
මව්පිය අදර සතියක් කල් තියා...............ගෙන
ජීවිත ගමනෙ සුපුරුදු සුව හිතා...............ගෙන
නැවතත් තබමි පා සරසවි හොයා...........ගෙන


2.
කලෙකට මග හැරුණු කෙළිලොල් සිනහ...මවා
අදරින් මිදුණු හුන් තම පෙම් තුරුල.........හොවා
එක පවුලෙහිම උන් වෙත රජ බොජුන්......කවා
නැවතත් දකිති සැම පැතු තුටු ගඟුලෙ.....දොවා


3.
පාඩම් අතර තම නිදිමත දෑස...................හැර
හොරැහින් මිතුරු වෙත පොඩි ඉගිබිගිය.....කර
නුපුරුදු වුනු පුරුදු නැවතත් දකින.............යුර
දිය බිඳ දෑස සෙව්වා නිතැතින්ම................දුර


4.
අම්මා ළඟ විටදි කෑ රස බත්..............සොයලා
පෙම්මා ගියත් සැනසී කඩ බත්..............අනලා
නිම් නැති කඩොලු සොයමින් සිග මන්..යැදලා
සරසවි පහස නැවතත් අරබමු............සොයලා
Saturday, January 10, 2015

~~ දෙවැනි අම්මා ..~~1.
සුර ලොව අසිරි විල ලංකා බිමෙහි..............මවා
හරවත් දියණි වට අමරස ගඟුලෙ.............දොවා
දිර මත රටෙහි මිනිමුතු සිප් පහස...............නිවා
සුර දේවි මවුන් වැජබේ දිදුල..................හොවා


2.
දින දින තෙජස් මවමින් යන.................ඉදිරියට
පුනරාලෝක දී හෙළ සිහ බසෙහි.................සිට
නම දියතෙහිම නංවා සුරු විරුවැ.................අට
රණ දියණියන් හැදුවා දිර ලෙයෙහි...........කොට


3.
අවුරුදු දහයෙ කෙල්ලෙකි එනවිටදි...........කුඩා
මව්පිය සමග පා තැබි දෙව්ලොවට.............අඩා
මල් මිට ලැබුණු සුදු,සොහොයුරි සමග......දොඩා
දෙව් ලොව දෙවගනක විමි සිත් තුටුව.........කුඩා


4.
යන්නට පාර නොපෙනෙනු විට ඉදිරි.............යට
යන්නට පාර පෙන්වා ආදරෙන්....................සිට
පෙන්වා හොද නරක සැම වෙත විටින්...........විට
රන් මෙනි දැනුම දුන් සිප් තෙර අතර.............මට


5.
නිවසින් පිටත විට වී අම්මා...................දෙවැනි
ගුණ නරකද ආදරෙන් පෙන්වා.............යෙහෙනි
තම දරු ලෙසින් සලකා අප සැම...........තොසිනි
සිප් රස පෙව්ව ඔබ ආදරයෙන්................නිතිනි


6.
දන්නා දෙයට දී කිත් පැසසුම්..................රනින
දුන්නා අලුත් දෑ නව ලෙසකින්..............පෙමින
ළංකර අනගි තතු ලෝ ගැඹුරින............තොසින
රන්මල් ලොවෙහි බැන්දා අප සැම..........රනින


7.
සමවත් සිතින අප වෙත කුලු නෙතග.......යොමා
හරවත් දැනුම දී යහමග වෙතට...............යොමා
නැණවත් දරුන් දැකුමට හෙට ලොවෙදි.......අමා
දිරිමත් මවුනි තුති කුසුමන් පුදමි...............මෙමා


8.
අව්රුදු ගණන් සිප් දී අප වෙතට.............මෙසේ
කැපකළ අයුරු කාලය කියනෙමිද..........කෙසේ
යහපත් දරුන් දැකුමට ඔබ වෙතට.........තොසේ
පින් මල් ඔබට පතනෙමි දිරි සමග..........මෙසේ


9.
සත් වස පෙවූ දිර මත රන් තරු................දිලුනා
ලත් මා පලෙහි සරසවි අරුණලු.............හැරුනා
සිත් තුටු කැළුම් වුද මගෙ හදවත..............රිදුනා
නෙත් දෙක නොදැන සිත මගෙ කඳුලින්...පිරුනා


10.
උණු කඳුළැලි මතින් සිත දිරි මවා.............ගෙන
හැරයන සොදුරු බිම මතකය දරා.............ගෙන
දෙවී දුවෙකි යැයි සිත් කිතු පුරෝ..............ගෙන
මා පිය තැබිමි ඔබ පැතු ලොව සොයා.......ගෙන


11.
දෙව් ලොව ඔබේ දිගුකල් තව...........වැජබෙනවා
"දෙවී" නමින් දිරි දියණිය.................රජවෙනවා
උණුසුම සුවය නුඹ,රන් මිනි ...............පරදනවා
යන යන තැනෙහි "දෙවී" කිතුගොස........දෙනවා

Friday, January 9, 2015

~~..අවසන් සටනින් පසු..~~1.
අවසන් සටන ඇත හෝරාවන්.........ගෙවලා
සටනින් මෙවර ඇත්තේ කවුරුද.........දිනලා
දිනුමන් කුමට කිරි පිඩු සමගම............විඳලා
කබලින් ලිපට ඇත ලංකාවම............වැටිලා


2.
නෙතු උණු දියයි දුක් සුසුමද පෙරට.......පැන
පසෙකින් තවත් පිරිසකි ජය කෙහෙළි....ලන
උණු දේ ගියා පණිවිඩ හා සිතට............දෙන
දැන්වත් දෙනෙත හැර ලක දෙස බලනු.මැන


3.
සීහල එඩිය රැක ලක මස් නහර.............පුරා
රුප් තෙද මතින් දිනවිණි පසු කලෙහි.....අරා
ඒ සිහ රදුන් පන්නා අප තෙදොල........පෙරා
ඊලම පාර ඒවිද නුදුරෙදිම.....................ඉරා


4.
වෙනසක් ඕනෙ දියුණුව මග............ඇරඹුමට
එවෙතත් නැගිය නොයුතුය අන් බල......රටට
මේ සීහල රටයි ලොව පවතින..............තුරට
කැත කුණු නොදෙනු කිසිදා සීහල......ලෙයට

Thursday, January 8, 2015

~~..හේ අපට රජෙක්ම විය..~~

1.
සිව්පස රටෙහි රැක දිරි බල සිහල......ලෙයින්
මව්බිම පෙරට ගෙන මහ රජතුමෙකු..වෙසින්
පසුබැස ගියත් බලයෙහි අනසකය......මතින්
පුද දෙමු ඔබට කුසුමන් බැති පිරුණු.....හදින්


2.
ලක්දිව සිටින කල රතු ලෙය පුරෝ......ගෙන
සක්රජු විලස විත් රණ අවි දරා...........ගෙන
නැතිවූ මිණි කැටය මෙහි යලි හොවා....ගෙන
සාමයෙ කිරණ මැව්වා එඩි වඩා...........ගෙන


3.
පිසදා අදුරු සෙවනැලි කඳුළැලි.........වැටුණු
දස වසරකට පලදා ගොවි දන............ඔටුනු
හසරැලි මතින් මවමින් ලක සුර..........පටුනු
දස තේජස් මැව්ව  ඔබ උරෙනුර........ගැටුණු


4.
බිහිසුණු යුද සමය අතුගාලා...............පවර
දුෂිත සමය නොදැමූ බවෙහින්............උදුර
8 වෙනිදා දනන් දුන් සැලකිලි............අතර
ජනපති නික්මීය තම මන්දිර..............ඇතර5.
රන් අරුණලු මවා දියුණුවෙ මග.........රණින
අන් බලතරින් නැතිවුවත් බල.............දරන
මින් නොවැටෙනු මිහිදු රද කරුණෙකි.වටින
රන් අකුරින්ම ලියවී නුඹ නම...........දෙරණ

~~.. තරු අතකුරෙන් ලියනෙමි මලපත නුඹට..~~

   තරු අතකුරෙන් ලියනෙමි මලපත නුඹට

(ප්‍රියා විසින් රණදේව වෙත ලියයි )

1.
යන්තම් තදයි මා හද තව සොවින.........බර
ඉන් මා සිටිමි දිවි සුසුමන් විවර..............කර
පෙන්නා ලොවට තුටු මල හද සමග......නර
මන් ලොව මැරෙමි අදරක් නැති හදින....බර


2.
විරුවෙක් වෙලා බොරු සිල් පෙන්නා....පෙමට
නරුමැති සිතුම් සඟවා ආලෙන............මෙමට
කෙරු දිවි ළඳක සුන් ලොබ රාගෙන්...ලොලට
තරු අතකුරෙන් ලියනෙමි මලපත..........නුඹට 3.
සඳකැන් නොදුටු ගැබරෙහි දුර පසම.....වෙලා
රඳවා තනිව තරු මල් නිසලවම..............බලා
ළඳකගේ අහිමි පෙම වෙත උණු කඳුළු....සලා
රඳවයි දෙනෙත් මුදු වියපත් හදම............පලා 


4.
මල් මත මගේ රුව නිතරම.........පෙනෙනවලු
මල් උයනෙහිම සිහිනයෙ,අප...........දකිනවලු
පුන්සඳ නිතර මගෙ මුව එහි.............අබනවලු
රන්කඳ නුඹේ මේවා දැන්.............සොයනවලු


5.
දිවි දුර යන්න යැයි නගරය වෙතට.............ගියා
පිවිතුරු පෙමට එලබිනි කෙනෙහෙළිය......ලියා
සවිමත් කමෙහි බල මත පෙම දෙනෙත....පියා
දිවියෙහි අදුර දුටුවා  සුකුමැලිය...............ප්‍රියා


6.
එනවා කීවා හෙට,හෙට තව ළඟ...........නැද්ද
යනවා කීවා රට වට මා හා.....................පද්ද
රණදේවයනි ඔය ලොව බොරු හා........නැද්ද
යන ඔය මගෙහි වෙනකෙක් හමුවී..........වද්ද


7.
මින්දද රැඟුම් මත පෙම් ලිය දහර..........හොවා
රන් කම් පලස් මත මා ගත සිසිල...........කවා
සුන්දර මගේ මුව පෙම් සුව ගඟුල...........මවා
ඇන්දූවා නොවෙද බොරු පෙම් තුටින.....දවා


8.
නන් සුර වදන් වැව් තාවුල මතදි..........දොඩා
පෙන්නා බොළඳ ,සිත පෑරෙන පරිදි........අඩා
සුන්කර මගේ දිවි යව්වන කලම............කඩා
දැන් ඔහෙ විමන් මත ඔබ සුර ලියන්......වඩා


9.
සීලය මවා පෙන්නා මා සිත.................පුරන
රෑ යම දැනුනි වග නුඹ මත්පැන්..........පෙරන
ඒ වුවත් සිටිය මම නුඹ හා.................පෙමින
මේවා පව් කම්ය තිරිසන් පල...........ගෙනෙන


10.
යන විට තිබුන මුව නුඹ පිරි කපටි.............පිරි
මම නොසැලකිමි එතරම් සොව මතෙහි...දැරි
යන ගමනටම සුබ සිරි මුලු හදම..............පිරි
පුද දුන්නා සකල දෙව් හට හදින............මැරි


11.
රන් සඳ එලියෙ තනියම සොව..........දරාගෙන
මන් හැඩුවා නිතර රැය නිදි...............මරාගෙන
ලංවී මැවුණු ඔය රුව තව.................මවාගෙන
ඉන් ලැබුනේ මෙයද තනිකම...........වඩාගෙන


12.
සුර අගනක්ය මා කියමින් සවන...............පුරා
සුර ලොව සැපය දෙමි යැයි සිත බොළඳ...කරා
දරදඬු සිතින් මා දිවි  මුලු සතුට ..............පෙරා
නරයෙක් විලස හැරදා  මා දුකෙහි............ වරා


13.
එක එක වැටුණු නිතරම උණු කඳුළු......පොදී
එකවුවොත් ගඟකි යන සමුදුරට..............ඇදී
ලත් මා දෛවයද මේ උපතෙදීම............බැඳී
සිත් නුඹ එපා තව යෙන නිරයටම............සිදී


14.
කුමටද තිරිසනුන් පෙම අණසකින්........වෙලා
මම ඉමි කුමරු සුර යම් එනතුරුම...........බලා
දිනකදි නුඹත් මැද රන් මකරන්ද............උලා
යනවා අතින ඔහු හා දිවි ගඟුල...............බලා


15.
සක් රජු කියා සිතුවද රණදේව................නම
සක්කරයා වුවද දනි නුඹ අපත................කම
දෙව් රජු මගේ අත ගෙන ලොව වෙතට....අම
යන්නට ලඟම එනවා අසු පිටම...............තම


16.
යනවිට මා එවිට නුඹ සිත..............කැළබේවී
කල කම් පලය යැයි ඔය සිත..........ලතවෙවී
එනමුදු ප්‍රියා නුබෙ, මුදු පෙමෙහිම.........නෑවී
දෙව් දිවි මගෙහි සුර කුමරුන් හා...........යාවී


17.
කල කම් පව්ය නුඹ නිති යන ලෙසම.....අපා
යලි අප මෙලෙස අසරණ කරවන්ට......එපා
වරදට යොමුව නර තිරිසන් විලස........දෙපා
ඔබෙ ඔය නමට කැත කුණු තවරන්න...එපා


18.
දිනකදි ඔබෙත් සුරගන මුණ ගැහෙනු.....ඇත
සනසා ඇයව මුදු පෙම නුඹ පුදනු.........ඇත
තව මට බැරිය දැරුමට අන් අයගෙ......ලත
මගෙ සිත දැඩියි මේ අප ආලයෙහි.....තිත

.෴ සුනාමි ගෙනා සයුරට෴
.෴  සුනාමි ගෙනා සයුරට෴

1.
මනලොල අසිරි බැඳි ලාලිත පුතු.......සයුරු
නොසිතූ ලෙසින දැඩිවී හදකින.........රුදුරු
දියතට රැගෙන ගොඩබිම සැම හා....ඇතිරු
දස වස අදයි නුඹ වියසනයට............රුදුරු


2.
උදුරා අදර බැදි හදවත් රුදු...............හදින
හඩවා ලොවක් එසැනින රුදු කම්......වලින
මඩවා දහස් දෙන තම ජීවයෙ..........පෙමින
අතුගා දැමුව නුඹ රකුසෙකු වී..........තෙදින


3.
හිත් පිත් නැතිව මව් පිය දරු දෙපස......ඇද
විස්සෝපයෙන් බැට දී නර විලස .........හිද
ලස්සන ලොවම අඹරා ජල කඳෙහි......මැද
දුක්බර මතක දුන්නා නුඹ සයුරු...........රද


4.
සුන්දර හදට වියරුව උණු කඳුළු.......පුදා
උන් තව සොවිනි මතකයෙ විස රසින.මෙදා
සාගර රකුස දැනගනු තෙත සිතුම්.........විදා
ආදර බැම්ම බැඳි මනු හද සවියි...........සදා


5.
දැල්වෙන සියුම් පහනෙහි සිල දෙනෙත..පුරා
හැරගිය හදට නිවනෙහි සුව පැතුම.........දරා
නැවතත් මෙලෙස සොව නුදුටුව සිතුම..කරා
සමගිව බැඳෙමු අත් බැඳ එම මතක........දරා

~~.. වැසි දිය මගේ දිවි සවි සැම රැගෙන ගියා ..~~


 වැසි දිය මගේ දිවි සවි සැම රැගෙන ගියා

1.
අරුනලු කිරණ නුදුටුව ගුවනතම..............පලා
කරුණකි පැතිරී කළු දුම අනසකින........වෙලා
පිරු තද නිහැඩි බව වැසි හද තුටින..........බලා
වැරු අප සියලු ජළ කඳ වෙත බාර.........කළා


2.
ගිගුරුම් මතින ලොව අනියත බියෙහි.....හොවා
මොර ගෙඩි විලස වැසි බිඳු හෙන හඩින.....මවා
නොනැවති තමන් දිරි මෙහි රණ ලෙසින.දොවා
වැසි දිය මගේ දිවි සවි ගෙන ගොසින........අවා


3.
සර හද මිහිරි නොවු පොල් අතු වහල.......ඉරා
නර වෙස ඇවිත් වැසි දිය කටුමැටිය........පෙරා
දරදඬු බවින් සතු සැම ජළ කඳින.............උරා
උරණව කිමද මෙලෙසින නැති බැරිය...සොරා


4.
දිවියෙක ලැබුණු සියලුම ජල රකුස.......සොරා
සවි නැත මෙමට දුප්පත් සළු මතින..........දරා
හැඳිවත පමණි උරුමව දැඩි සොවක් .......දරා
වැසි වෙත අඹමි දුක් රූ හද නුතුට............මරා


5.
ආදර බැඳුනු පැල දිය මත සොවින................බලා
කරවට දියත් මා දරුවන් සමග.....................වෙලා
බිහිසුණු ලොවෙහි කෙරුමන් සිය නෙතෙහි...හෙලා
අනියත මෙයයි පහදා සිත සුසුම්...................කළා

~~..හෙළ මුතුන් මිත්තන්ට..~~


1.
නිල් අතු රිකිලි මැද පහනෙහි සිළු.........අතර
ගල් රුපු යෝධ බල රැඳි නිමැයුම්.........සතර
විල් වැව් තඩග හෙළ කම් ලිය මත......වැතිර
ඇල්මෙන් කියයි හෙළ මුතුනගෙ වැර....පවර


2.
සුමටව පියවි බව දන්වන පරිදි.............ඉතා
අමරස හදට මුසුකර හද සිසිල.............ඔතා
රමණිවැ මැවූ හෙළ රූ සහ අඟන.........ලතා
සම වෙන උසස් අන් නිමැයුම් කවර.....වෙතා


3.
හද රැදි වෙසෙස් රූ වෙර පන්හිඳෙන.......ඔපා
සදවා විසල් මන්දිර ගල් කුලුණු...........කපා
වැඳ වැටි සිහල සාහිත කෙත මුලින.......දෙපා
රද නුඹ දරුව ඔබ වෙද යම් කලෙක.......අපා


4.
රන්සුණු විලස හෙළමින නිති දා...........බින්දු
පන්නර රැගෙන පෙම ආගම වෙත........රැන්දු
නන් දස්කමින් හද රූ ගල් මත.............ඉන්දු
වන් සිහ දෑත ඇති අය වෙද නර...........නින්දු


5.
මහමෙව්නා උයන ලෝවා මහ...............පාය
අහසට විහිදි රන්මැලි සහ අබ...............ගිරිය
දහසක් වැදුම් දෙන සිරි මහ බෝ...........සිරිය
නිහඩව කියයි හෙළ සිහ මුතු රණ..........දිරිය


6.
මනහර අබකලා ගිරිතල් වැව්................ගැඹුර
සනසන දෙඇස් රුපු බල පැරකුම්...........සයුර
වන දෙව් ලියන් මත සැඟවුණු නදි..........සතර
රණ අබිමන පොවයි හෙළ දිරි කැටි.........පවර


7.
රන් වන් පියන් වැනි මුව පිරි.............පියකරුව
පෙන්වා ලඳුන හිමබර ගත..............නිර්ලොබව
රන්පුතු කසුප් රදුනගෙ සුර පුර............කෙරුව
වන් නොම දෙවැනි හෙළ සිහ අත් දිරි.....වැරුව


8.
වියලුන තමන් හද කර රණ දිරි...............අවිය
සිය සාහිත මගෙහි යොමු කර ගී............කවිය
සියපත් පුබුද කවි රස අන් තුල...............දිවිය
කය නොම වෙතත් ඇත ගත් දිරි දෙන.....සවිය


9.
පටු රළු කැළැල් දෙපතුල් රණ බිමෙහි.......තියා
කටුකව සවි බලෙන් අත රණ කඩුව.........වයා
දෙටු සැප මතින ගැති සළු ඉරවනට.........නියා
තටු නිදහසෙහි මැවු හෙළ පුතු රජුන්........දයා


10.
විස්මිත දියුණු මග වෙත නව මිහිර........පොවා
දෙස් පර දෙසේ තේජස් සිහ උරුම..........කවා
ලස්සන මනසෙ ඇඳි රූ නෙත් හමුවෙ......මවා
ගොස් නුඹ වෙතට සිහ පවතින කලට......පවා


11.
සුරගන මල් පියලි වල රස සිහින.............උකා
සර මල් පියලි වල දුහුවිලි පියස...............මකා
කර සැම එක්ව බැඳ වැල් මුතු පැහැය......නෙකා
පෙර අප මුතුන් පලදමු බැති අදර ...........උකා~~.. නත්තල් සිරි..~~


   නත්තල් සිරි

1.
සුළගින් අවුත් සුදු මුදු සිහිලැල්..................පින්න
මා ගත වෙලා හද කිති කවමින්................මෙන්න
යෙහෙමින් කොදුර නත්තල් පණිවුඩ.......ගොන්න
සුළගට මුසුකරයි තුටු ලොව හමු................වන්න

2.
ගවලෙන තුලදි ඉපදිණි කුමරුන්.................සාම
ලොව තුටු කැළුම් විහිදිණි වෙසෙසින්.........ප්‍රේම
මව රන් පලස් සාමයෙ අරුනලු..................හාම
ලොව සැම දිළිඳු  තුටු විල මත රැස්.............ප්‍රේම

3.
කිංකිනි මතින් නැංවෙන ජය කෙහෙළි........මැවී
රන් මව් මරිය දෙනෙතේ තුටු කැළුම්.........කැවී
පුන් සඳ නැගෙන කල තුරුලෙහි පුතුන......හෙවී
රන් දද සාමෙ දුටුවා තුටු ගඟුලෙ................දෙවී

4.
දිළිඳුම දනෝ එක්වී පොහොසතුන්...........වෙත
සාමයෙ අරුත පහදා එක විලස................ඇත
කරුණා මෙත් සිසිල මැද සැම පහන්.........සිත
නත්තල් සිසිල වෙනුවෙන් පන පොවයි.....නිත

5.
සීතල රැයේ ගී රස සුළඟට......................මුසුව
සාමයෙ කිරණ ලොවටම ගෙන රස........කැටුව
මීවිත ලලිත සුවපත් දන මත..................තුටුව
සාමයෙ කුමරු සිහි කර පැතුමකි............පැතුව


6.
හිම මත  අනෙක නිමැයුම් නෙක හැඩයෙ....සැදී
රමණිව නිවෙස් තුල සුර ලොව අසිරි..........බැඳී
නිම නොව තුටින ළමයින් නත්තලෙහි........රැඳී
අම පහසෙහි නටයි සුන්දර මතින...............විඳී

7.
සැම හද විලම සතුටුව සිනහව.................ගාවා
අම පෙම් පලස් මත සාමයෙ සිර.............නාවා
සැම සිත් මෙත්ද කරුණා දම් මත..........වේවා
මෙම නත්තලෙහි සැමටම කිරි ඉති........රේවා

8.
උස් මිටි කම්ද නැති බැරි ඇති දුරැර...........සිට
ලස්සන සිතුම් මත දෙව්ලොව සිරිය.........දුට
විස්මිත නත්තලේ සුබ පණිවුඩය............කට
ගොස් නංවමු මෙසේ එකමුතු දමින්.........සිට

~~..මා ළපටි විය..~~


මා ළපටි විය

1.
යන්තම් ලැබුණි ඉඩ පෙර දවසට............යන්න
ලංවුනි සිතට ආලය කැවි රස...............මෙන්න
ඉන් ගැලවෙන්න නොහැකිය කවි රස..ගොන්න
මා හද වෙලා ගත්තා මිහිරක්.................වන්න


2.
මතකය ගලයි මා පොඩි කාලෙට...........රුවින
අතළඟ වගෙයි හද දිවි යුරු ලොල්.........රසින
සිත මිදුනා සැණින් මේ යව්වන............වියෙන
හිතවත් ළබැඳි දරු කල ඉදිරියෙ...........මැවින


3.
නිදහස් කුරුළු මෙන් වටපිට යෙහි..........ඇවිද
අදහස් බොළඳ තෙපලා සතුටින.............විවිද
සදනට සිතැඟි දෑ හද මිහිරෙන්...............ඉපිද
මද නොව මසිත ලද තුට මෙතකැයි.......සබඳ


4.
සමනල්ලුන්ද සියොතුද පස්සෙන්.........පන්නා
සමවත් ලොවක බැස නිදි ලොව සැප...දින්නා
නිම නොව කෙලි නටා සන්තොසයෙ...යන්නා
අමරස සඳ එලියෙ නැටු මතකය..........එන්නා


5.
මල් වැනි සිනහ සලමින හැර පුංචි...........මුව
මල් වැනි රන් දත්හි රන් විසිරුවා............රුව
නිල් මැණිකක්ව මා අන් ළමැ අදර..........මව
කුල්මත් වුනා මතකයි පොඩි වියේදි........තව


6.
සුසිනිදු දෙපා දිගුකර මුදු පුළුන්............ලෙස
රිසි ලෙස දිගහැරී නිවහල් ලොවක........බැස
සිසි වන වුවන පුබුදා රත් කැළුම............ඉස
මසිතට නැගේ පොඩි කල රූ සුරඟ......වෙස


7.
කිංකිනි සලා නා දළු නල ගැටෙන.........ලෙස
මන්දිර තනා වට ආදර පහස...................ඉස
සංයම සිතින් සැම නෙතු අදරින..............රස
මන් තුටු වුනෙමි පහසින සක් රජෙකු.....වෙස


8.
කව්රුත් ඉතින් දින දින වයසට.............යනවා
මන් දැන් යොවුන් විය වෙත හෙමිහිට...යනවා
රන් කල ළපටි අප හද තුල රැව්...........දෙනවා
එබදුම කලක් ඇති වුන් ලොව ඉප.......දෙනවා

~~..නව වසරට..~~

 නව වසරට

1.
සියුමැලි ලහිරු නව හිරුදෙටු වෙතින.......ඇදී
වියු රන් පලස් මත පිනිබිඳු පෙමින..........බැඳී
සුබ පණිවිඩ මතින් නව හිරු සමග............රිදී
දින සති පසුව නව වසරෙකි දොරට.........වැදී


2.
ලස්සන සිනහ ඇඳි මුහුණුය දෙනෙත........පිරී
විස්මිත ලෙසින සැම නව හිරු පහස.........දැරී
රැස් මත දිරෙහි දියුණුවෙ රන් කිරණ.........පිරී
ගොස් නංවමු තෙදින සැම උතුරමින........කිරී


3.
ලොව සුබ සිහින හිත පතුලෙන් දරා.......ගෙන
නව හැඟුමෙන්ම සුබ සිරි හද පුරා..........ගෙන
සවනත වැටෙන පැතුමන් ඔද වඩා.........ගෙන
නව දින දකිමු සුබ පල සිහි මවා............ගෙන


4.
අමතක කරමු වියවුල් තරහව...............බැඳුන
සමගිව සැමම අත්වැල් බදිනෙමු...........තදින
සැම එක සිතුම් මත දිරි වෙරයෙන.........හදින
මෙම නව වසර යමු ඉදිරියටම.............තෙදින


තරු අතකුරෙන් ලියනෙමි පෙම්පත නුඹට..


( ප්‍රියා විසින් රණදේව වෙත ලියයි )

1
සදකැන් අහිමි හිස් අහසෙහි දුරම.................අරා
රැදවී තනිව ඉරබටු තරු රැජින......................නුරා
විදිනට සතුට නැත ඔබ දුක් පාලු..................පුරා
අද මා තනිව යහනේ නෙත් කදුළු..............පෙරා


2
වැරු දිවි කඳුළු විල මත මෙතරම්............කලට
කෙරු ලඳ දිවිය වියපත් අසරණ.............කමට
විරුවනි මගේ දිවි යම් පවතින.................තුරට
තරු අතකුරෙන් ලියනෙමි පෙම්පත........නුඹට


3
සුන්දර රැයක වැව් තාවුල...................ඉදිරිපස
නන් වෑයමින් දුනි මා හිමි වෙතට..............බස
ලං වී එදා නුඹ මා නෙත් කඳුළු.................පිස
දුන් උනුසුමෙහි වන් නැත අන් දෙයක් .....රස


4
මන්දිර තනන්නට  කොළබට අඩිය...........තියා
මන්දිර තනනවද හිමි දිවි තනනු................නියා
වින්දට අනෙක සෝ නුඹ මා හදෙහි...........ලියා
සුන්දර ලොවක් ඒවිද පැතු මිහිර...............කියා


5
හදවත දිවෙන ලෙය නිතරම උණු..........වෙනවා
දද හද සැදුනු දින දින වැඩි වී...................යනවා
සඳ ඔබ ගැනම නෙතු මා තතු.............විමසනවා
වැඳ නුඹ කියමි මා නම් මෙහි...........මියැදෙනවා


6
ඇස් වහගෙන විටක මිදි ලෝකෙන්............පේන
බස් ආදරින් ලෙලවා අත් බැඳ.......................සීන
තොස් පෙම් වියන් මත රඳ රංගන................මීන
වස් වැදුනද අනේ කෝ අප පැතු..................හීන


7
මම දුන් ලේන්සුව තව මල් සුවඳ..............වෙද
අර මගෙ පොටෝ නුඹ රෑ යම බලන...........වද
ලස්සන ලමිස්සියෝ නුඹ දෙස බලන..........වද
තවමත් මගේ රුව සිහිනයෙ තියෙන............වද


8
සිතිවිලි අනෙක බැඳී සෝ වියවුල්..............ඊට
පැතිරෙන මහා බල සොව පෙනුනිද.........කාට
ඉතිරෙන සදෙහි කැන් මත සමහර............දාට
සිතිවිලි සමඟ ඇදුනා ඔබ රුව...................රෑට


9
අත් දෙක නුඹේ උණුසුම සුව දහන...........සොයා
නෙත් කඳුළැලි පිසයි පෙම් කවි ගොමුව.......ලියා
සත්සමුදුරු ගෙවා මා ලැබෙනකන්..............ඔයා
සත්තයි දුවන් එනවා නුදුරෙදීම................සොයා


10
ගෙව්වා පැල්පතේ දිවි තනි රසින්.............අනේ
දිව්වා මදැයි ඔය කාසිය වෙතට................රණේ
කිව්වා එනව කියලා නුදුරෙදීම.................පනේ
මැව්වා මමත් මන්දිර පැල්පතදී................අනේ


11
වතු සුදු මලින සැරසී මිදුලෙහි............පඳුරු
අතුරයි ඔබට පලසන් පැමිණෙනු.......පැදුරු
සිතුමන් සඳේ නැත වෙනදා මෙන්.......ඉඳුරු
පැතු අප සිහින කෝ වියැකීලා...........සිදුරු


12
මින්දද හීය වැදුනා අප දෙදෙන................ටම
රොන්මල් විසිරි මල් පොඩිවීලාද...........පෙම
පින්මදී ලෙසකි අප දෙදෙනාට අසම........සම
රන්කඳ අපට නිදහස් පෙම අහිමි..............කිම


13.
සවි අත් ඇතිව මා දිවි දෙව් රණ............දේව
විවි දිවි රැකුව නිර්මල ආලෙන්...............දේව
රිවි සඳ මඩල යම් පවතින තුරු..............රාව
දිවි අප බැඳෙමු පෙමටම යම් කල........කීව


14.
රතු රුදිරයෙන් ලියමින ආලය...............හිමිට
මතු බවයේදීත් එකලෙස බැදෙනෙමු....පෙමට
සිතු දේවල් නැතත් රස දුප්පත්.............අපට
පැතු ලොව ඒවි කවදා හෝ නුඹ............නමට15.
කියවා මගේ දුක් ගිනි රැදී පෙම්...............හීන
ඔය සිත හඩනු නියතයි මහ රෑ................සීන(සිහින-සෙමින්)
රැය තනි නොවන්නට පාළුව හා............පේන
පිය මන් කරමු හිමියෙනි ලොවකට........සීන(සිහින-සෙමින්)


16.
හිතලා සොඳට මගෙ ඔය අදහස..............සෙමින
සිත දිරි රැගෙන නික්මෙමු රුදු ලොව........වෙතින
අත නුඹ පතමි මා මුසු පෙම්...................ලොලින
ඇත මගෙ ලොවම පිළිතුර එන තුරු.........ලතින


17.
නින්දක සැපක් නැත ඔබ නොදැකවම.....නෙත
අන් උණුසුමක් නැත ඔබ ළඟ පරිදි............සිත
පින්වත් රජුනි ඔබ හට සැම දෙවිඳු..........නෙත
දැන් මා කවට තබනෙමි වෑයමින්.............තිත


18.
ඇස්වහ අපට වේනම් සැම................දුරුවේවා
ලස්සන මගේ හිමි මා වෙත............පැමිණේවා
දිස්වී ලහිරු හිරු අප ලොව...............පිබිදේවා
තිස් තුන් කෝටි දෙවියෙනි හිමි........රැකදේවා~~..සැදෑ යම ගං තෙරක..~~


සැදෑ යම ගං තෙරක

1.
සරනා විටදි ඔබ මොබ දිවි මං.............සලක
දරනා කලෙක සොව හද වියවුල්.......අනෙක
විදිනා ළදැරි මා තනි කවි ගං...........තෙරෙක
රදනා සිසිල් සුව දිගහැරි කවි.............සිතක

2.
කවි පෙළ අතර රැදි මුදු රස ඉවත........නොලා
මැවි දෙව් සොඳුරු සිතුවම හදවතින.....බලා
රවි මුළු ගුවනතම හේ අණසකින්........වෙලා
විවි ගෙත්තමින් දිලි හද පතුලෙහිම.......වෙලා

3.
ගං දිය රසින සැඩ හිරු සිතුවම්.........පලෙක
රන් සුනු මතින හැඩවී අනගන.........විලෙක
මින්දද නොදුටු නිවහල් ලබැඳිය......ලෙසක
වන්නම් නටයි සුපුරුදු නර්තන.........රසෙක

4.
තනිවූ දිවියෙ තනි මැකී හබලටම..........පෙම
මිනිරන් වුනිද වටි රන් නැති කලෙක.......එම
දිනි දුප්පත් බවේ සලකුණු මුවෙහි...........එම
තොටියෙක් වුවද දෙවියෙකි නුඹ දිරෙහි...වම

5.
උණ ගස් පෙලම මුදු ගංදිය වෙත..........නැවිලා
මන බැඳ පෙමට මෙනි බිය සෝ ඇත....හැරලා
යන ගඟ පහස එම නිදුකින මෙන්.........බලලා
යනවා ගලා නෙක රූ ඒ මත................ඇදලා

6.
සැන්දෑ යාමේ පිපි මල් රොනු දියෙහි........වැටි
ඇන්දා ලෙසකි ගෙත්තම් නෙක පැහැය...කැටි
නැන් වෙන සදෙහි රුව දිය මත පහස........දිටි
මන්දිර සැණෙලි මතුවෙන සිරි මතුව.......කැටි

7.
දිවි ගඟ අරුත පහදා හොදහැටි..........පෙනෙන
විවි යුරු අගෙයි ගං දිය ගලනා..............යුරෙන
සවිමත් වුවද බාදක නෙක මත............තොසින
මැවි රූ හදම සනසයි අරුතෙන..............රනින


~~..සවිය නැති කල වූ සවිය..~~

  සවිය නැති කල වූ සවිය

1.
යන්තම් සවිය නැති විනි හද මෙන්ම........ගත
ඉන් මා ලදිමි අනියත බිය සලිත.............සිත
රන් වන් මව් පියන් ළඟ නැති කලෙදී.....ලත
මන් හැඩුවා අනේ සෝ රිදුමෙන්ම..........සිත


2.
කරදර සියල් මත මා තනි සයන............මත
නරලොව දුටිමි ගැහෙමින බිය සමග.......සිත
වරදක් නොදුටු මා ළඟ මුත් සොවිනි......නෙත
දරමුත් කඳුළු ආවා නොනැවතිම............නිත

3.
වෙනදා ලගින් වන මව් තුම දෑස..........මැවී
දින දින වැඩෙන තනිකම හිත පතුලෙ....දැවී
වනයකි මහා ගත පන නැති කලෙක.....විවී
පන නල කොහිද සෝ ගඟ විනි දැඩිව.....කැවී


4.
අත දිනි මෙවිට මිතුරියො මා අදර........සවී
සිත මා සැදිණි සතුටින සෝ කොහිද....ගෙවී
ලත මා ගෙවුණු නැත තව ළඟ සොවින...දැවී
නිත මා සිනහ ඔබ සැමගෙනි මිතුරු.......සවී5.
කන්නට අතට දී මා රුති දේ...........ගෙන්නා
බොන්නට රසින දී මා රස පැන..........දන්නා
ලන්නට සිනහ හද ගත රිදුමන්...........පන්නා
රන් සවි දුන්න ඔබ සැම සතුටත්.......ගෙන්නා6.
සරනා විටදී මා දිවි තුරු මං.................සලක
විදිනා සොවට දිනි සවි මිදුමට............අනෙක
රුතිනා මිතුරියෙනි ආදර ඇති..........ලොවෙක
නිතිනා මාද ඔබ සමගයි දිවි..............තෙරෙක7.
අම්මා නොමැති කල බෝඩිම තුලදි........මට
මන් හැඩුවා හොරෙන් ඉල්ලා අදර.........පිට
රන් වන් සවිය දිනි ඔබ මට පසෙක........සිට
කැම්පස් ලොවෙහි රණ විරු ඔබ සැමයි....මට

~~..නිර්මල පෙමක්..~~

1.
රහසින් බැඳුනු හදවත් ලොව හමුවෙ----------------නොකී
සිතිවිලි සිතෙන් සිත යේ දුක පාලු-------------------- මැකී
යුවලක් හංස ලෙස මුන් දැන් දැකිය------------------හැකී
එහි ඇති අරුම සැනසුම දෙදෙනාම------------------- දකී


2.
මව් පිය හට හොරෙන් දෙහදක් සබැඳ-----------------බැදී
රන්වන් අනගි අදහස් දෙපසටම------------------------අදී
ගව් ගණනකින් දුර වුව රස මිහිරි---------------------පොදී
සංයම ලෙසින් සවනින් සවනතට----------------------රැඳී


3.
පොත පත පසෙක දමමින් ආලයට-----------------යොමා
ඇත මුන් දෙදෙන සිත් එකිනෙක සමග-------------පෙමා
කොතරම් පෙමින් බැදුනද බස් රසින-----------------අමා
සිත නම් නොදෙන බැව් දිස්වේ අහක----------------දමා


4.
කරදර සතුට මේ යන අන් සියලු--------------------වැකී
හරවත් ලෙසින් සතුටින දෙදෙනාම------------------දකී
දුරකතනයට ජංගම ඇත අනගි----------------------වැකී
සුර ව්මනක්ය එය හට සුරු දැකිය-------------------හැකී


5.
නිර්මල පෙමට වේවා සුබ අසිරි--------------------දෙවා
යන්නට දිරිය වේවා දිවි ගමන----------------------රුවා
රන්දම් මොවුන් හට ගන්නට රුවින----------------තවා
පින්දම් ලැබේවා සිරි බැඳී ලෙසින------------------රුවා

~~..ඊයේ සිතුනු දෙයක්..~~

1.


දින සති ගෙවී නිවසට ගොඩනැගුනු.............විට
මනසෙත් ගතෙත් වෙහෙසක් අමතකය........මට
සිරිදුව නිවසෙ අම්මා මුව දකින...............කොට
නව පන නැගී නව පුතෙකුය අදර...............පිට


2.
බත් පත බෙදයි ආදර මුදු කැළුම................ඉස
සත් දෙව් ලොවෙද නැත ඒ වන් අරුම.........රස
සිත් නව පණට උරදී දුක කඳුල..................පිස
ලත් මා අනගි මැණිකකි ඕ තුමට................දස


3.
සතුටකි ඇයට මා නිවසට ආ...................හින්දා
සිතු දේ රැගෙන විත් මා අතෙහිම.............රන්දා
ගතු මා විමසමින් මා සිටි පොදි................බන්දා
අතුරයි රැය පුරා සෙනෙහස් කොඩි...........රැන්දා


4.
කැම්පස් එකෙහි දින දින අමු අමුවෙ...........මැරී
අම්මා දකින විට යේ දුක කඳුලු..................හැරී
පෙම් පුතු බැඳුනු සෙනෙහස් විල් දහර..........සරී
සම්මා සමිදු මව් දිගසිරි ඔබට......................දිරී

..~~මරණය...~~

 මරණය

1.
දිවියෙක අඳුරු බව පැහැදුම් කර..........ලොවට
සවි බල රැගෙන උගසට දුක දී...............ගතට
විවි දිවි ගමන දිගුකල් නිමකර...............පරට
කැවි මහ අරුම දෑ නුඹ මරණයය.............මට


2.
ඇස කන නාසදිය බල අඩු කරව............රුතී
මස ලෙය හීන කර ඇටකටු බලය...........නිතී
කස පහරක්ව නුඹ එන මග නුදුරැ.............සිතී
පිස ගොස් මගේ සන්තොස දැන් දුකට....යෙතී


3.
වැරු දිවි සතුට මැද මෙතරම් කලෙක.......සිට
ඔරු ඇද ගියෙමි නිදහස මැද දිවියෙ..........අට
කෙරු ඒ සියල් අවසන් නිදි යහන............පිට
මරුවෙනි නුඹය මේ ලොව අමිහිරිම.........මට4.
කෙරුවත් දිවි  නුතුටු වෙත ඉමිහිරි.......සේවේ
වරුවත් ඔවුන් සැමකල් නිදි වෙත...........දුවේ
වැරු දිවි යමක් වෙත මරුවෙනි ඔබෙ....රාවේ
මරුවෙනි බියක් දේ හද බිය බව.............දීවේ


5.
දැන් දැන් මගේ අතපය සීතල............වෙනවා
මන් අත් නුදුටු සිතිවිලි හද දිව..............එනවා
අන්අර තුටින් මරණය දිව ගෙන..........එනවා
මන් දැන් මරණ සුව වෙත ඔහු හා........යනවා~~..රෑ යම නොනිදි කවි නෙත...~~

රෑ යම නොනිදි කවි නෙත

1.
සඳලිය මතුව කඳු ගැට මැද දෑස................යොමා
මද මද හරී ඇය සතු කිරිදහර.......................අමා
මැද සිසිලසෙහි ගුලිවී කිරි අසිරි................යොමා
හදවත් තෙමනු වැගිරේ තුරු මතින..............රමා


2.
කිරි රැස් සෙමින වැටි තුරු හිසවැල්.............මුදුන
සිරි සුරු රටා ඇඳි ලලිතයෙනි.................සොඳින
කිරි පැහැ වටෙහි තුරු බැඳී සුරඟන............රසින
ඇරි වග පෙනේ මිහි මත සුර රජ................දහන


3.
පොලවේ අනෙක ලෙස රන්වන් රටා...........ඇදී
කල එලි කල වගයි පාළුව මකනු................බැදී
සුලලිත සුලන් රොද අසිරිය මතින..............වැදී
හද කිති කවයි සිසිලස් අම දහරෙ................රැදී


4.
කල් බලමින්ම හුන් ගැබ තරු පොදි..........ඉහලා
මල් ඉසි වගේ නෙක යුරු ගෙත්තම්..........කරලා
සිල් ගත් සෙයින කඩුපුල් කුමරිය..............එබිලා
ඇල්මෙන් සිප ගනී මුදු නල රස..............නැවිලා


5.
වවුලන් තටු ගසා තුරු මත මහ.................හඩින
ගව් ගණනක්ම ඉගිලෙනු පවසයි...........ලොලින
කිව් හද පැතිරී සලිතව උණ ගස්.............බියෙන
සිව්පස හෙලයි බැල්මක් නල හා............සෙමින


6.
 බැඳේ කිරි රසට මල් සුවඳද.....................පෙමින
 ඇදේ රන් පලස් සුර ලොව ලෙස..........යෙහෙන
 වැදේ මා හදට පෙම් සිතිවිලි...................සෙමින
 නොදේ යන්න නම් හැර මේ රඟ..............මැදින


7.
සිත් තුටු පිරුණු ළමයින් කිරි දහර...............මත
ලත් අමරසින් ඉපිලී කුල්මත්ව....................සිත
නෙත් හා හෙලා හඳ මාමා වෙතට...............අත
 "අපටත් දෙන්න කිරි" යැයි හැඩතලයි........ලත


8.
 සුන්දර රැයේ යුවලකි පෙම් රසින..............බැදී
නන් මුදු වදන් නල  මත දෙපසටම..............අදී
පුන්සිසි රැසින් හැඩවී තව සුරඟ..................පැදී
දුන්නා නිමල පෙම අම සුර රසද................සැදී


9.
කිරි කැටි පුතෙක් තුරුලුව අම්මා...............ළමැට
කිරි උරමින්ම නිදි ලොව සුවයෙනි..........සොදට
දිරි දී වැරෙන මව් තෙම නිසලව................ගතට
සිරි රැය විදී පෙන්වනු වැඩුනම..................පුතුට


10.
ඇහැරී විගස පුතු ළමැ අතහැර..................අඩලා
වැහැරුණු සෙයකි ළමැ මත කිරි බිදු.........වැසිලා
අහසට යොමා නෙත සඳ සිසිලස.............දැකලා
රහසින් සිනාසේ පොඩි කිරි මුව...............හැරලා


11.
රහසින් බැඳුනු සිත් මල් ලොව හමුවෙ........නොකී
දෙහදකි අතින අල්ලා දුක පාළු....................මැකී
රහසින් පැනයන්න කොදුරා සෙමින. ..........වැකී
රහසින් පියමනී සද එළි මතින.....................රැකී


12.
දල්වා තමන් මතු ලොව වෙත නැණ.........ගොන්න
අල්ලා සිසු දරුන් පත පොත දිරියෙන..........ඔන්න
ගිල්වා සිතම මුළු වැරැයෙන....................සිරිවන්න
දල්වයි සීත මැද දිරි පහනෙහි...................රොන්න


13.
රැය මත සුරඟ ඇදි වැනි කවියාගෙ...........නෙත
පියවෙනු සෙයිකි නිදි බර වෙහෙසින්ද........සිත
සිය සිත සමග  යහනට හෙලමින්ම.........නෙත
වැයවුණු කවට දැන් තියනා සෙයකි...........තිත

~~..නැටුමට ගොස් වූ හදිය..~~


   නැටුමට ගොස් වූ හදිය

1.
මේ සත් වෙනිද ගිය සතියේ ඉරිද..............දින
ඇරයුම් ලැබිණි පාටියකට සතුට..............දෙන
සිත්සේ සැරසි තුටුවිල මැද අසිරි.............යෙන
මා පියමැනිමි නාවල ත්‍රී විලය.................කින

2.
විස්මිත ලෙසක සරසා අංගන.................මාලේ
ලස්සන ලෙසට හැඳ මිතුරන් නව............තාලේ
සිත් සන්තොසින් කෙළිමින කෙලි රස...ලොලේ
රැස් සුර පුරයෙ හැරුනයි නාවල..............මාලේ

3.
මිතුරන් සියලු දෙන ගීයට නටන..................විට
තාලෙට අඩි තියා කිංකිනි සලන..............කොට
මොනවා කරන්නද ඉවසිලි කොහෙද...........මට
නිතැතින් නැගිණි පා නැටුමට සතුට............පිට

4.
අත් පා නොසෙල්වනු අති දිගු කලෙක.........සිට
සිත් සේ නැටිණි ගී රසයෙන එකලු...........කොට
ලත් ඒ අනගි තොස අමතක නොවනු...........සිට
අත් විනි ඉරණමක් පා පැටලිලා...................සිට

5.
සුර රස කොහිද මා අල්වා පය.................රිදුනු
දැඩි ලෙස හඩා  වැලපී පය හා................බිඳුණු
වට පිට බලා ලජ්ජා බිය මත...................සිතුනු
ආවා එන්න නිවසට සිත හා.....................රිදුනු

6.
බැරි වැඩ කරන්නට ගොස් මේ ලෙසට..........හිඳ
කකුලක් නිසා අන් වැඩකිඩ සමග................මිද
සතියක් එකතැනම සිටියෙමි දුකක්..............විඳ
එනමුත් ගතිමි දිවියට පාඩමක්..................සොඳ


අම්මා අම්මා ඔබ කොහිද අම්මා , මටම ආදරය දී සැගවුනිද අම්මා.....1.

සතුටෙහි අදුරු සෙවනැලි ගේ තුල............රන්දා
වැතිරී පාලු දොම්නස් කළුවර..................බන්දා
බියගුළු අරුම සිතිවිලි හද වෙත...............රන්දා
අද ගේ පාලු විමනකි මව් නැති...............හින්දා

2.

වෙනදා ගෙදර එනවිට දොරකඩහි...........බැස
හිස අත තබා පිළිගෙන ආදරින...............බස
ඇඟ පත වෙහෙස යේ,ඕ සිසිලසින.........බැස
කිම දෛවයත් වුයේ මේ තරම්...............වස

3.

ගේ පසුපසෙහි හිස් අහසට දෙනෙත.......අයා
සුසුමන් හරී නළලෙහි නෙත් යොමන්.....පියා
කුස්සියෙ මුලක පැදුරෙකි අඩ කඩක්......වියා
මව් නුඹ කොහිද සිරියාවද දෙනෙත.......පියා

4.

සිත් තැවුලෙන්ය වතුසුදු ගස් මිදුලෙ.....සැදී
අත් වූ ඉරණමෙන් ඕ සුදු වියන්...........අදී
රත් නොවෙනා මුට්ටි අද පිල මතම.....බැඳී
ලත් වියසනින් වියපත් සෝ සුසුම්........අදී

5.

මව් නැති පාලු හරිනට සෝ බරිත..........පියා
ගොරහැඩි වලන් ගෙන ඇත බත් වේලා..උයා
අත් වුවත් සවිය වෙත,දිවි ගමන...........වියා
සැනසෙනු බැරිය එහි නැත මව් රසය...සොයා

6.

වෙනදා දමන බත් කෑමට එන...........ලේනා
විහිදා නුවන් පුදුමෙන කැරකෙනු........පේනා
අම්මා අපට නැත අද අසරණ............ලේනා
ගොස් අරගෙන වරෙව් සෝ මැඩුමට...සේනා

7.

නෙක මල් රටා ඇඳි අම්මා සතුවූ..........රෙදී
දුක නෙතු අගින් ඉරණම් සෝ සුසුම්.......අදී
දුහුවිලි රැඳුනු මුළුතැන්ගෙයි අතර..........රැඳී
මැසි මකුළුවන් තම ගෙත්තම් තුටින.......අදී

8.

බුදු පිළිමයද මත පර මල් වියන්............පෙනී
ඕ නැති අඳුර පාළුව කිටියාද..................දනී
සිරියා රැජින හැරගිය දරු පවුල..............තනී
මේ මව් නොමැති ගෙය,කඳ නැති බිළිඳ...වැනී
~~..අනියතයි මේ ශරීරය..~~   අනියතයි මේ ශරීරය

1.
සම්පත් කරා හඹමින් ලොබ හදට...........කවා
කම් පස ගැලී සීමිත නොව සැපය.........දොවා
නිම් නොව තුටු සයුරෙ ගිලුනද උදය.......හවා
යම් දින නුඹත් වැළලේ දිවි අරුත..........මවා


2.
සංකර සුවඳ හැඩ දමමින් සිරුර..........කෙරේ
රන් රිදි ඇදුම් හැඳ මානෙන් ඔදව..........පිරේ
අන් අය වෙතට පෙන්වුව මුත් කුලයෙ...තරේ
තුන් දොර නුඹේ පිරිහී පව් අතර............එරේ


3.
ගස්සා ගියත් මානෙන් සිටු කුල.............තරම
දිස්කල නමුත් තම සුරඟන රුව.............පරම
තොස් කිම ඉදිරියේදි වෙද ඔය පෙනෙන..රම
නස්නට නොහැක ඒ කල දුක හද........ඇරුම


4.
සුද වී නීල කෙස් තිබි දන ලඟට...........වැදී
ඇද වී පාද අත් නෙක සෝ රිදුම.........බැඳී
මද වී දත්ද පැහැපත් ගත ඉරිද............සැදී
අද තුටු කමට නැත තුටු මේ විලස........රැඳී


5.
දැනගෙන සොඳින අනියත බව දහමෙ...රැඳී
පන ගැන සිතා මුලදිම දම් මගෙහි........ඇදී
යන දිවි සරලවම තුටු හද විලෙහි.........බැඳී
අනියත විලස් දැනගනු දුක හදින..........මිදී

~~.. අරුණේ මිහිර ..~~


   අරුණේ මිහිර

1.
අහසෙහි පලිඟු මිනකව හිරු කැළුම්..........විදා
පහසෙහි හොවා ඒ රැස් වට සුරඟ.............ඇදා
මහදට සතුටු කැන්දා රැස් වටම...............බෙදා
රහසක් කියනවද මිහිලිය වෙතට............මෙදා

2.
අරුණට හොරෙන් මිහිලිය පෙම් රැස්........සමග
සීතල රැගෙන ගෙයි මුල් පඩියට..............සුළඟ
බැල්මක් හෙලා හිමිදිරියෙම මට.............අනග
අරුණෙහි මිහිර ඇද ගති ගත සිත...........වසඟ

3.
හිරු පැහැපත්ව කැන් දී මේ හතර...........වටේ
තාමත් රත්මලින් හැඩවේ දෙවට...........වැටේ
නෙක කැන් වයා මදුමිහිරෙන් ගලන......කටේ
විහඟුන් ලලිත ලෙලවයි සුර රසින්..........වටේ

4.
මෙම මුළු ලොවම මා සතුවේ කියන.......සෙද
උමඟන පිච්ච මානෙල් උඩගුවෙන්...........හිඳ
අම සුවදෙහි දොවා ඉමිහිරි රසික..............හද
රමණිව නටයි මද නල හා තුටුව...............හිඳ

5.
සමනල් පැටවු මල් මත වෑයමක............යෙදී
සුන්දර සොබා දහමට සිරි අසිරි...............බඳී
කව්ඩන් කැවිඩි ආලෙන් මොහොතකට....මිදී
දිවි රැකගන්න තම අත්තටු සෙමින...........පදී

6.
විල්ලුද පලස වැනි මල් වැටි පාර...........දිගේ
මල්දලු එක්ව මද සුළඟට රඟන............රඟේ
උණ බට පඳුරෙ සංගීතයෙ මිහිර..........නැගේ
අරුණේ මිහිර පැල් බැඳගෙන ළමැදෙ...මගේ

~~.. දිරෙන් දිර දිරිය ඇත්තන්ට..~~


   දිරෙන් දිර දිරිය ඇත්තන්ට

1.
 දුක මැද අනෙක විකසිත වන...................පියුමතර
නෙක පැහැ සිතුම් දැක හැක සුවදින...............ඉසිර
විකසිත වන්න කල් ගියමුත් අන්....................අතර
දැක හැක ලොවක් සැනසෙනු පියුමෙන.........සතර

2.
දකිනට නොලොල් මඩ මත ඇත දිරි.............බින්දු
ලොවකට එයම විය හැක සිරි සුරු...............කැන්දු
සිත වෙත වුවත් දුක හද රිදුමන්....................රැන්දු
සත හට සිසිල දෙව හැක සිසිලස................කැන්දු

3.
ගිනියම් වන්න යකඩය සවිමත්..................වෙනවා
මොනයම් දුකක් ආවත් දිවි සුරු................වෙනවා
දුක යම් ලෙසින් තිබුමත් විය යුතු..............වෙනවා
කල යම් දෙයක් වටිනා සුබ පල.................දෙනවා


4.
දරදඬු පවස යනවිට හද සවිය....................සොරා
මරණය සැපක් විය හැක හිත සවිය................දරා
කරගැට වෙතත් අත් මත එය දිරිය..............පෙරා
කරගත හැකිය එය දිවියට සවිය...................උරා


5.
අටලෝදහම සත්තයි දිවි ගෙවෙන................තුරා
සිට ගනු පයින් දිර ලේ මස් නහර..................අරා
වැටි වැටි ගියත් මුලදී ලේ කඳුළු...................පුරා
පුත නුඹ වන්න බැරි නැත සක්විතිද...............අරා


~~.. මහද රැදි කව..~~


   මහද රැදි කව

1.

හද වෙත ඉගිල විත් පෙඳ සලමින්............මාගේ
ඉදිමින් රස දිදී දෙව් අම රස.....................වාගේ
රදවා මිහිරි බස් මගෙ හද නෙක...............රාගේ
පද නුඹ නොවෙද සඳ තුටු කැව් මේ...........දුගේ

2.

නන් රූ වෙතට මා හද කුතුහලය...............යවා
පන්හිඳ සමඟ එය මගෙ රස සමඟ..........හොවා
දෙන්නට අන් අයට එම රස ගඟුල............මවා
මං වෙහෙසුනේ නුඹ සතු රස බසිනි..........කවා

3.

තනිකර මෙමා සිතිවිලි'තර රස...........ලොවෙක
හද රිදවමින් හෝ තුටුකර රස...............මගෙක
එය කවි බසින් දීමට දන වෙත................නවක
කව නුඹ මහද රැඳී දිනි සරසවි................තිලක

4.

යවමින විටෙක මා මල් ගොමු වැල්..........අතර
නව සිතිවිලි කවා සිතුවම්  මත.................පවර
මවනට යමක් නව සංයමයෙන්................ඉසිර
කව නුඹ මෙමට දිනි අනුබල සෙද...........මිතුර

5.

මීහිරෙන් මිහිර ගල්වා දන හද..............සොඳුරු
සිහිලක් ලබා දී දෙව් ලොව සැප..............ඉතිරු
නහිනට සෝ තැවුල් හද මිරිකෙනු...........පැවරු
මෙහි නුඹ වන්නමින් දේ සිසිලස.............ඉසුරු

6.

යව්වන පෙමට කර රන් මුතු වැනි...........සේවේ
ඇවිලූ නිමල පෙම් රැස්  මත රස................දීවේ
මව්වරු අදර පුතු ඇකයෙහි කවි..............රාවේ
සිව් දෙස සෙමින් නිදි සුව එනතුරු...........කීවේ

7.

යන්නට මගක් නොදකින සිසු හතර..........වටේ
නන් වියසනෙන් යන කල මරුවාගේ.......කටේ
උන් බටහිර ලොලින් නර ලෝකෙටම.....වැටේ
ඉන් ගලවන්න රන්වන් මග මෙයයි..........රටේ

8.

කවියට සවිය දීමට මා සිතින්..................සවී
අවි ගෙන හමාරයි සීහල බසින්..............පෙවී
දිවි ඇති තුරුම කවි සවියට වැඩට...........යැවී
කවි ලොව නගන්නට දෙමි රණ හඩින.....සවී
~~ සිරිපා පියුම වන්දනා..~~

සිරිපා පියුම වන්දනා

1.
සුර රද සිරිය රැදි ලක් බිම මතින.................අද
පුරවර අසිරි කැන්දා දෙව් අසිරි.................මැද
සරනා මිහිලියගේ පහසින් තුටුව...............හිඳ
සුර සමනොළ මතින  මෙලෙසින් හැරිණි....දද

2.
පින්නෙහි වෙලී සීතල පවනෙහි.............වැදිලා
රන් සමනොලුන් යන මග ඇත මන්......හැරිලා
මන්දිර මතින දිසි රන් කිරනෙහි..........වෙලිලා
පින් බර දනන් පිය මන් තැනුවයි.........පෙවිලා

3.
මිහිදුම් සළුවෙ සැගවී සමනොල............කන්ද
මිහිලිය මතින් පෙනී සුර රඟ සිරි...........බැන්ද
විහිදා තමන් රැස් ලක් පුරටම.................පින්ද
මෙහි පින් නදින් නැංවේ සිරි සුරු..........කන්ද

4.
ලක්දිව හතර කොනහිම බොදු දන.......සේනා
එක්වී බුදු රදුන් වැදුමට එනු.................පේනා
සත් දෙව් ලොවක දෙව් වරු රන් දද.......වීනා
අත් ලෙලවමින් හැඩවූ ලෙසකිය.........පේනා

5.
ඉදිකටු පහන ගෙත්තම් පහනද.............මතින
රැදි පින් සීත ගුගුලෙහි පේවී...............සොදින
බැඳි සද්දා විලෙන බුදු හිමි වෙත..........රනින
පිදි මේ දනෝ තම දිරි අප බුදු රජු........නමින

6.
බුදු දම් සග සරණ සිත මත දරා...............හිඳ
පිදුමට අනෙක සෝ හද මත සඟවා..........විද
ඉදුරා පසක් කර ගැන්මට සසුනෙ.............රද
කඳු හෙළ නගී බොදු දන තුටු කැළුම.......මැද

7.
නංවා බොදු ගීත තුන්සරණේ.................මිහිර
සංයම සිතින් වෙලි සද්දා ගුණ..............අතර
රන් සුනු මතින ,මිහිදුම් සළුවේ..............පවර
දුන්නා මහගු දිර මේ දන බොදු..............ඉසිර

8.
බුදු හිමි පියුම ලංවුනු බව සිතට..............වැදී
ඇදුනයි රන් සිනා බොදු දන හදෙහි.........පිදී
රැඳු ඕ නළල මත බුදු පා පියුම................පිදී
සිදුනා හදෙහි සෝ බොදු දන සැමගෙ.....රැඳී

9.
දෙව් රදු සමන් සිහිකර බුදු සිසිල..........දෙවා
ලිව් සිහ පුවත දිලි ගම්බිම් සිසිල............මවා
සව්සත සැනහි මත බුදු සරනෙහිම......හොවා
දෙව් වරු රකීවා සමනල් ගිරිදු...............රුවා
              

~~ ගුරු තුමියකට..~~

1.
සමවත් සිතින අප වෙත කුලු නෙතග.......යොමා
හරවත් දැනුම දී යහමග වෙතට...............යොමා
නැණවත් දරුන් දැකුමට හෙට ලොවෙදි......අමා
දිරිමත් ගුරු මව්නි,තුති මල් පුදමි...............මෙමා

2.
යන්නට පාර නොපෙනෙනු විට ඉදිරි............යට
යන්නට පාර පෙන්වා ආදරෙන්...................සිට
පෙන්වා හොද නරක සැම වෙත විටින්.........විට
රන් මෙනි දැනුම දුන් සිප් තෙර අතර..........මට

3.
පාසල් පැමිණි විට වී අම්මා..................දෙවැනි
ගුණ නරකද ආදරෙන් පෙන්වා...........යෙහෙනි
තම දරු ලෙසින් සලකා අප සැම.........තොසිනි
සිප් රස පෙව්ව ඔබ ආදරයෙන්...............නිතිනි

4.
අව්රුදු දෙකක් සිප් දී අප වෙතට.............මෙසේ
කැපකළ අයුරු කාලය කියනෙමිද.........කෙසේ
යහපත් දරුන් දැකුමට ඔබ වෙතට........තොසේ
පින් මල් ඔබට පතනෙමි දිරි සමග..........මෙසේ

5.
තව තව දරුන් නැණ නෙත් මල්...........පාදන්න
නව ලොව වෙතට ගුණ පිරි දරුවන්.......දෙන්න
සුව බර ලොවක් ගුරු තුමියට ලැබ........දෙන්න
සැම දිරි පතමි මගෙ ආසිරි මල්............මෙන්න

~...හේ අපට රජෙක්ම විය...~~

~...හේ අපට රජෙක්ම විය...~~

1.
සිව්පස රටෙහි රැක දිරි බල සිහල......ලෙයින්
මව්බිම පෙරට ගෙන මහ රජතුමෙකු..වෙසින්
පසුබැස ගියත් බලයෙහි අනසකය.....මතින්
පුද දෙමු ඔබට කුසුමන් බැති පිරුණු....හදින්

2.
ලක්දිව සිටින කල රතු ලෙය පුරෝ.....ගෙන
සක්රජු විලස විත් රණ අවි දරා...........ගෙන
නැතිවූ මිණි කැටය මෙහි යලි හොවා..ගෙන
සාමයෙ කිරණ මැව්වා එඩි වඩා.........ගෙන

3.
පිසදා අදුරු සෙවනැලි කඳුළැලි.........වැටුණු
දස වසරකට පලදා ගොවි දන............ඔටුනු
හසරැලි මතින් මවමින් ලක සුර..........පටුනු
දස තේජස් මැව්ව  ඔබ උරෙනුර......ගැටුණු4.
බිහිසුණු යුද සමය අතුගාලා...............පවර
දුෂිත සමය නොදැමූ බවෙහින්............උදුර
8 වෙනිදා දනන් දුන් සැලකිලි............අතර
ජනපති නික්මීය තම මන්දිර..............ඇතර


5.
රන් අරුණලු මවා දියුණුවෙ මග.........රණින
අන් බලතරින් නැතිවුවත් බල.............දරන
මින් නොවැටෙනු මිහිදු රද කරුණෙකි.වටින
රන් අකුරින්ම ලියවී නුඹ නම...........දෙරණ